Financovanie firiem v SVE je dobré, rozdiely v regióne pretrvávajú

Pridajte názor  Zdroj: TASR

3. 6. 2012 - Financovanie firemného sektora v regióne strednej a východnej Európy (SVE) je doteraz na dobrej úrovni, rozdielna výkonnosť medzi krajinami bude však pravdepodobne počas nasledujúcich mesiacov pretrvávať.

Bratislava 3. júna (TASR) - Financovanie firemného sektora v regióne strednej a východnej Európy (SVE) je doteraz na dobrej úrovni, rozdielna výkonnosť medzi krajinami bude však pravdepodobne počas nasledujúcich mesiacov pretrvávať. Vyplýva to z analýzy firemného úverovania v SVE bankovej skupiny UniCredit.

Po kríze v roku 2008 zaznamenal región významný posun v štruktúre kapitálových tokov, ale prílevy priamych zahraničných investícií vzrástli len minimálne. "Vo všeobecnosti sa podnikateľské prostredie za posledné roky výrazne zlepšilo, avšak regulácia, súdny systém, daňové a politické faktory sú stále uvádzané ako významné prekážky podnikania v regióne," uviedol riaditeľ divízie pre SVE spoločnosti UniCredit Gianni Franco Papa.

Dostupnosť úveru je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa výkonnosť krajín vrátila k svojmu dlhodobému trendu. "Pokles dostupnosti úverov na vrchole krízy viedol k očividnej substitúcii zdrojov financovania a implementácii opatrení na zníženie nákladov," tvrdí riaditeľ strategického plánovania pre SVE a Poľsko v UniCredit Fabio Mucci.

Mnoho podnikov v tomto období nahradilo bankové úvery refinancovaním od materských spoločností, v menšej miere aj emisiou dlhopisov. Spoločnosti s najväčším poklesom dostupnosti úverov počas krízy boli tie, ktoré tiež vykázali významnú úpravu nákladov práce, aby prekonali problémy s likviditou.

"Podľa prieskumu spoločnosti UniCredit ochota bánk poskytnúť dostatočné financovanie sa počas roku 2011 zlepšila, aj v kontexte stále slabého dopytu," priblížil Mucci. Väčšina podnikov naopak uviedla sprísnenie úverových podmienok s tým, že náklady na úvery a požiadavky na zabezpečenie predstavujú najväčšie prekážky dostupnosti pôžičiek.

Firemný segment v SVE je pritom pre banky aj naďalej jedným z najatraktívnejších obchodných segmentov. Úroveň ich zadlženia je hlboko pod západoeurópskym priemerom s nevyužitým potenciálom týkajúcim sa cezhraničného obchodovania. Kým v eurozóne firemné úverovanie predstavuje približne 50 % regionálneho HDP, v Turecku napríklad dosahuje len 32 %, v Rusku 28 % a v ČR 21 %.