V honbe za vyšším ziskom riskujú manažéri aj trestné stíhanie

Pridajte názor  Zdroj: TASR

28. 5. 2012 - Podľa globálneho prieskumu spoločnosti Ernst & Young zameriavajúceho sa na postoje manažmentu k podvodom a korupcii je 15 % opýtaných manažérov významných spoločností ochotných dať za získanie zákazky úplatok.

Bratislava 28. mája (TASR) - Podľa globálneho prieskumu spoločnosti Ernst & Young zameriavajúceho sa na postoje manažmentu k podvodom a korupcii je 15 % opýtaných manažérov významných spoločností ochotných dať za získanie zákazky úplatok. Viac ako tretina všetkých respondentov je presvedčená, že korupcia je v ich krajine rozšírený jav.

Podľa prieskumu vrcholné orgány spoločnosti nie sú dostatočne pripravené čeliť rizikám spojeným s podvodmi a korupciou. Opýtaní manažéri neveria ani v schopnosť štátnych orgánov dotiahnuť stíhanie korupcie až do konca, a to k potrestaniu korupčníka. Hoci Slovenská republika nebola do prieskumu zahrnutá, z celkového počtu 1700 respondentov bolo 50 dopytovaných zo susednej Českej republiky a ich výsledky sú do istej miery aplikovateľné aj na Slovensku.

„Z odpovedí manažérov sa môže zdať, že rast firmy a podnikateľská etika sú dve priority, ktoré si v dnešnom svete odporujú. Konkurenčný boj zrejme často prebieha bez pravidla fair play,“ hovorí riaditeľ oddelenia investigatívnych služieb a riešenia sporov Ernst & Young Daniel Bican. „Náš prieskum ukazuje, že mnohí manažéri podceňujú riziká, ktoré ich spoločnosti hrozia napríklad pri kupovaní firiem alebo expanzii na nové trhy. Preto je potrebné, aby štatutárne aj dozorné orgány vyžadovali od manažmentu dôkladnejšie riadenie rizika podvodu a kontrolné mechanizmy prispievajúce k lepšiemu dodržiavaniu etických pravidiel.

Tohoročný prieskum sa uskutočnil medzi vyše 1700 finančnými riaditeľmi, šéfmi právnych oddelení a interného auditu, compliance officermi a ďalšími vedúcimi pracovníkmi zo 43 krajín. Následne prebiehali osobné schôdzky s predstaviteľmi prestížnych verejne obchodovaných spoločností, na ktorých sa diskutovalo o výsledkoch prieskumu a o opatreniach, ktoré tieto spoločnosti prijímajú v záujme obmedzenia rizika podvodu a korupcie.

Korupcia je celosvetovo rozšírený jav, najviac však v rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách. V celosvetovom meradle sa s úplatkami v podnikateľskej sfére možno najpravdepodobnejšie stretnúť v Indonézii (60 %), Grécku (50 %) a Číne (46 %). V Európe má smutné prvenstvo práve Grécko (50 %), nasleduje Belgicko (34 %) a na treťom mieste je Česká republika (28 %). Za Českou republikou sa nachádzajú Kolumbia (27 %), Poľsko (27 %) a Ukrajina (26 %).

Významným rizikom v mnohých krajinách zostáva zámerné skresľovanie účtovných závierok – napríklad celých 15 % respondentov z oblasti Ďalekého východu verí, že takéto „úpravy“ účtovnej závierky sú ospravedlniteľné. Skresľovanie hospodárskych výsledkov najviac hrozí vo Vietname, kde ho priznala viac než tretina manažérov (36 %), nasledujú India, Indonézia, ale aj Japonsko. V Európe je vedomé skresľovanie výsledkov podľa prieskumu najpravdepodobnejšie v Holandsku, Belgicku a Francúzsku.

TASR informovala spoločnosť Ernst & Young na Slovensku.