MF zverejnilo výzvu na prípravnú fázu internetizácie obcí

Pridajte názor  Zdroj: SITA

2. 5. 2012 - Cieľom výzvy je zabezpečiť odborné konzultácie ako aj prípravnú fázu projektu tretej prioritnej osi Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorý by mal dostať širokopásmový internet aj do tých obcí, ktoré sú pre telekomunikačných operátorov finančne neatraktívne.

Ministerstvo financií (MF) zverejnilo výzvu na ďalší národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v hodnote 19 mil. eur. Cieľom výzvy je zabezpečiť odborné konzultácie ako aj prípravnú fázu projektu tretej prioritnej osi OPIS-u, ktorý by mal dostať širokopásmový internet aj do tých obcí, ktoré sú pre telekomunikačných operátorov finančne neatraktívne (tzv. biele miesta). Oprávneným žiadateľom o prostriedky z výzvy je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá má projekt internetizácie bielych miest na starosti.

Cieľom aktuálnej výzvy je podľa ministerstva financií vypracovanie projektovej dokumentácie, príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok, povinných príloh a nevyhnutných analýz pre celý projekt. Z vyčlenených financií by sa v prípade schválenia výzvy mali zabezpečiť taktiež príslušné odborné konzultácie, právne služby a pripraviť verejné obstarávania. Dátum uzávierky výzvy je 30. júla tohto roka. Celkovo má Slovensko na projekt internetizácie obcí k dispozícii prostriedky vo výške 113 mil. eur zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania.