Pasívne saldo agroobchodu Slovenska k januáru 2024 dosiahlo 177 miliónov eur, uviedla SPPK

Saldo zahraničného obchodu Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo podľa predbežných výsledkov v januári 2024 pasívne, a to v hodnote -177 miliónov eur. Medziročne sa znížilo o 8 %. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Zvýšenie záporného salda vývozu a dovozu agropotravinárskych výrobkov oproti minulému roku sa podľa neho zaznamenalo pri živočíšnych výrobkoch o 31 %. V odvetví rastlinných výrobkov sa v januári 2024 evidovalo zníženie záporného salda vývozu a dovozu o 77,9 %, u tukov a olejov o 24,5 % a u potravín, nápojov a tabaku o 11,2 %. Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári 2024 bol v objeme 589,6 milióna eur.

V medziročnom porovnaní bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 0,1 % nižší. Nižší dovoz sa zaznamenal pri rastlinných výrobkoch o 17,2 % a v odvetví tukov a olejov o 18,1 %. Oproti roku 2023 sa dovoz zvýšil pri živočíšnych výrobkoch o 18,2 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz vyšší o 3,4 %. V januári 2024 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 412,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje zníženie o 3,6 %. V medziročnom porovnaní nastalo zníženie vývozu v sledovanom období v odvetví rastlinných výrobkov o 6,2 % a odvetví tukov a olejov o 6,4 %. Medziročne sa zvýšil vývoz u živočíšnych výrobkov o 6,5 % a u potravín, nápojov a tabaku sa evidovalo zvýšenie vývozu o 10,1 %.

Viac o téme: 2024 , agrokomodity , január , saldo , SPPK

Súvisiace články

Aktuálne správy