Stavebná produkcia vlani vzrástla o 1,1 percenta, v závere roka výrazne spomalila

Sektor stavebníctva za rok 2023 vyprodukoval práce v objeme 7,1 miliardy eur. Po očistení o vplyv inflácie a prepočte do stálych cien odvetvie medziročne zvýšilo výkon o 1,1 %, no v závere roka stavebníctvo prudko spomalilo, keď v decembri medziročne pokleslo o 12,1 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Pod plusový výsledok stavebníctva sa v minulom roku podpísal najmä rast podielovo najsilnejšej zložky novej výstavby s rekonštrukciami a modernizáciami o 4,4 %. Naopak, v celoročnej bilancii pokles zaznamenali opravy a údržba o 4 %. Pozitívny je 15-percentný nárast prác na inžinierskych stavbách. „Rast menšej zložky tak dokázal prekryť pokles dominujúcej výstavby budov o necelé 4 %,“ priblížili štatistici.

Práce realizované v zahraničí v celoročnom súhrne medziročne klesli o 4,5 %, ale tvorili iba necelých 10 % z celkovej produkcie slovenských stavebných firiem.

V decembri 2023 nastal medziročný prepad o 12,1 percenta

Stavebná produkcia v decembri 2023 dosiahla hodnotu 657,6 milióna eur, čo bol medziročný prepad o 12,1 %. Počas roka stavebníctvo medziročne spomalilo trikrát, decembrový prepad bol však podľa ŠÚ SR vyšší ako v marci a apríli.

Stavebné práce realizované v tuzemsku sa medziročne znížili o 12,3 %, čo ovplyvnil najvýraznejší útlm prác na rozhodujúcej novej výstavbe až o pätinu. Plusové hodnoty menších zložiek produkcie síce pokles zmiernili, ale nevyrovnali. Klesla aj zahraničná stavebná produkcia o takmer 11 %. V medzimesačnom porovnaní s novembrom 2023 po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia nižšia o 9,9 %.

Viac o téme: Slovensko, stavebná produkcia, stavebné firmy, stavebníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy