Ste spokojní so svojím životom na Slovensku? Táto štatistika vás možno prekvapí!

, Redakcia

Aj keď sa na Slovensku často stretávame s rôznymi problémami, Slováci v hodnotení spokojnosti so životom nedopadli vôbec zle. Podľa najnovšej štatistiky Eurostatu sme na úrovni priemeru Európskej únie a horšie ako u nás hodnotia svoju životnú spokojnosť napríklad obyvatelia Nemecka či Maďarska. Európania ako takí pritom z tohto hodnotenia vychádzajú skôr ako spokojný národ.

Ľudia v ohodnotili v roku 2022 svoju celkovú životnú spokojnosť priemernou známkou 7,1. Vyjadriť svoj názor mohli na škále od 0 až po 10, pričom 0 predstavovala veľkú nespokojnosť a naopak 10 veľkú spokojnosť. Slovensko v tomto hodnotení obstálo so známkou 7, čo je napríklad rovnaká úroveň spokojnosti ako zaznamenalo Francúzsko.

Horšie ako na Slovensku vnímajú ľudia svoju spokojnosť so životom v Nemecku, ktoré skončilo so známkou 6,5, či v Maďarsku s výsledkom 6,9. Horšie ako Slováci dopadli aj Chorváti so známkou 6,8.

V rámci regiónu pritom lepšie ako Slováci dopadli naši západní a severní susedia. Ľudia v Čechách vyjadrili svoju spokojnosť známkou 7,4 a v Poľsku hodnotením na úrovni 7,7.

V Európe prevláda spokojnosť

Údaje Eurostatu ukázali, že v 18 z 27 krajín EÚ bola celková životná spokojnosť hodnotená nad alebo rovnako ako spomínaný priemer EÚ, a to 7,1 bodu.

A kde žijú najspokojnejší ľudia v Európe? Najvyššie hodnotenie v rebríčku Eurostatu zaznamenalo Rakúsko, a to 7,9. Nasledovali Fínsko, Poľsko a Rumunsko (každé po 7,7) a za nimi Belgicko a Holandsko (obe krajiny 7,6). Naopak, najhoršie v tomto hodnotení dopadli Bulharsko (5,6), Nemecko (6,5) a Grécko (6,7).

Ako by ste odpovedali na otázku, či ste spokojný so svojím životom?

„Vo všetkých krajinách okrem Bulharska boli priemerné hodnotenia životnej spokojnosti nad 6, čo znamená, že väčšina ľudí v EÚ sa označila skôr za spokojných ako nespokojných,“ dodáva Eurostat.

Európsky štatistický úrad však zároveň upozorňuje, že životná spokojnosť môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ako je vek, úroveň vzdelania, rodinná a finančná situácia, ako aj rôznorodosť skúseností, volieb, priorít a hodnôt jednotlivca.

Viac o téme: ekonomika, Európa, Európska únia EÚ, Eurostat, štatistika, životná spokojnosť

Súvisiace články

Aktuálne správy