Slovenský vodohospodársky podnik nedokáže vyplatiť mzdy zamestnancom pre dlhodobé záväzky štátu

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii pre absentujúce platby od štátu, ktoré tvoria polovicu ich príjmov. Rozdiel medzi vyčíslenou sumou a uhradenou sumou za posledné tri roky je takmer 150 miliónov eur. Štátny podnik preto od septembra tohto roku nedokáže vyplatiť mzdy svojim 3100 zamestnancov. Upozornil na to v pondelok Odborový zväz drevo, lesy, voda.

Na tento rok mali byť refundované platby v hodnote 52 miliónov eur. Vyplatených bolo 2,5 milióna, čo tvorí 4,9 % z celkovej sumy. „Miera prepadu týchto platieb najmä za posledné tri roky dostala podnik do výrazného zadlženia a reálne, žiaľ, ohrozuje nielen jeho základné schopnosti plniť svoje úlohy vyplývajúce so zakladateľskej listiny a zákonných noriem, ale aj schopnosť riadne a včas platiť zamestnancom mzdy a odvody,“ priblížila predsedníčka odborového zväzu Vlasta Szabová.

Odborári vyzvali začiatkom mesiaca listom predsedu vlády SR, ministra financií SR a ministra životného prostredia SR na urýchlené riešenie nepriaznivej finančnej situácie podniku.

Podnik okrem toho v posledných troch mesiacoch vypracoval množstvo analýz, stratégií a krízových návrhov riešenia na svoju stabilizáciu. Ide o násilnú redukciu výdavkov, zvýšenie existujúcich úverov, mimoriadne rozpočtové opatrenie, legislatívne zmeny, rozvoj podnikateľskej činnosti a ďalšie spoplatnenie služieb podniku. „Treba však dodať, že ani jedno z týchto riešení nebude systémové a dlhodobé bez nastavenia jasných pravidiel a plnení si povinností zo strany štátu,“ doplnila Szabová.

Na nedostatočné financovanie upozornil už v roku 2020 Najvyšší kontrolný úrad

Na nedostatočné financovanie SVP upozornil už v roku 2020 Najvyšší kontrolný úrad SR. Ako uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, investičný dlh vo vodohospodárskej oblasti, najmä v rámci obnovy vodných nádrží sa pohybuje v stovkách miliónoch eur.

„Preto je prioritou nového vedenia pripraviť návrh koncepčného a udržateľného riešenia. MŽP SR sa situáciou s nedostatkom finančných prostriedkov v SVP intenzívne zaoberá. SVP a rezort spoločne pracujú na koncepčných opatreniach, ktoré zabezpečia stabilizáciu finančnej situácie podniku nie len pre túto chvíľu, ale aj do budúcnosti,“ povedal hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Situácia sa z dôvodu nevyplácania požadovaných oprávnených nákladov za služby pre štát zhoršuje už od roku 2010. Medzitým podnik prevzal do správy ďalších 22 000 kilometrov vodných tokov, bez dodatočných ľudských a finančných zdrojov.

Viac o téme: financovanie , mzdy , odborári , odbory , Slovenský vodohospodársky podnik SVP , štátne podniky , zamestnanci

Súvisiace články

Aktuálne správy