Sociálna poisťovňa aj vlani zvyšovala kvalitu činností a služieb

Sociálna poisťovňa (SP) aj v minulom roku zvyšovala kvalitu zákonom zverených činností, dosahovala efektívnejšie a proklientske poskytovanie služieb, ako aj znižovanie administratívnej náročnosti výkonu sociálneho poistenia. Uviedla to poisťovňa v Správe o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2023, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

V minulom roku bolo plnenie stratégie podľa SP ovplyvnené vojnou na Ukrajine a ekonomicko-energetickou krízou vo svete. „Hlavným cieľom Sociálnej poisťovne v roku 2023 bolo preto zabezpečiť výkon zákonom zverených činností v podmienkach zvýšenej záťaže nárastu agendových úkonov či legislatívnych zmien,“ priblížila. Musela pritom reagovať na legislatívne zmeny reflektujúce infláciu a potrebu pomoci dôchodcom v podobe mimoriadnej valorizácie dôchodkov, zvýšenia sumy minimálneho dôchodku, vyplácania 13. dôchodku, ako aj výplaty rodičovského dôchodku.

Inštitúcia vlani naďalej rozširovala elektronizáciu a automatizáciu procesov, vytvorila priaznivejšie pracovné prostredie pre efektívnejšie poskytovanie výkonu odborných činností, ako aj vyššiu ochranu verejných financií pred ich zneužitím. Ďalej elektronizovala medzinárodnú výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Poisťovňa pripomenula, že v roku 2023 aktívne participovala aj v oblasti legislatívy, a to pripomienkovaním predkladaných legislatívnych návrhov aj prípravou vlastných. Spolupracovala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v súvislosti s novelami zákona o sociálnom poistení, ako aj novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení. V rámci toho úspešne zaviedla automatickú účasť prvopoistencov v druhom dôchodkovom pilieri.

„Niektoré z predmetných noviel obsahujú aj legislatívne zmeny a návrhy vychádzajúce z podnetov Sociálnej poisťovne, napríklad zmeny na zefektívnenie a urýchlenie kontrolnej činnosti u zamestnávateľov, čím sa zjednoduší výkon kontroly pre zamestnávateľov aj Sociálnu poisťovňu,“ priblížila inštitúcia. Avizovala, že podrobné štatistické údaje o činnosti v minulom roku budú predmetom Výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2023.

Viac o téme: činnosť , kvalita , služby , Sociálna poisťovňa SP , vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy