Odkaz Slovákov novej vláde: Konsolidujte. Ale šetrite na sebe, nie na nás! (prieskum)

, Redakcia

Slovensko čakajú roky tvrdej konsolidácie. Vysoký deficit verejných financií je totiž na súčasných úrovniach neudržateľný, čo opakovane potvrdzuje aj nový vládny kabinet. Ako ukázal najnovší prieskum spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, Slováci to jednoznačne chápu. Vláde však odkazujú, aby šetrila v prvom rade na sebe.

Minister financií Ladislav Kamenický už avizoval prípravu ďalšieho konsolidačného balíka za 1,5 miliardy eur. Vzhľadom na žalostný stav slovenského rozpočtu však zďaleka nepôjde o balíček posledný. Ukazuje sa, že Slováci akútne problémy so slovenským rozpočtom chápu a sú uzrozumení s tým, že najbližšie roky sa miliardovým škrtom či zvyšovaniu daní jednoducho nevyhneme.

Podľa online prieskumu spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk z januára tohto roka na vzorke 505 respondentov starších ako 15 rokov si totiž až štyria z piatich Slovákov myslia, že potrebujeme rozpočet ďalej konsolidovať, teda buď zvyšovať príjmy, alebo škrtať výdavky.

Takmer 60 percent opýtaných sa pritom vyslovilo, že Slovensko potrebuje určite ďalej konsolidovať. Ďalších bezmála 19 percent je skôr presvedčených, že treba v konsolidácii pokračovať. Opačný názor má iba minimum Slovákov. Odpoveď, že Slovensko určite ďalšiu konsolidáciu nepotrebuje, uviedlo iba 1,8 percenta opýtaných a že skôr nepotrebuje rovnako 1,8 percenta respondentov.

Odkaz vláde? Začnite od seba!

Ukazuje sa však, že Slováci majú jednoznačný názor aj na to, ako by mala vláda rozpočet konsolidovať. Pri otázke, do akej miery by podporovali opatrenia v rôznych oblastiach, keby boli v koži ministra financií, totiž jasne ukázali, že štát by mal v prvom rade šetriť na sebe. Škrty vo vládnej administratíve, teda napríklad znižovanie výdavkov či počtu zamestnancov štátnych úradov a ministerstiev, by totiž určite preferovalo až 58 percent opýtaných a skôr preferovalo ďalších 22 percent opýtaných. Na druhej strane takéto opatrenia by určite alebo skôr nepreferovalo spolu iba 8 percent opýtaných.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Čo však na druhej strane jednoznačne odmietame, je konsolidácia zameraná na vyššie zdaňovanie zamestnancov. Podľa výsledkov prieskumu by totiž konsolidáciu cestou zvyšovania daní či odvodov zamestnancov určite nepreferovalo až 48 percent opýtaných a skôr nepreferovalo ďalších 22 percent respondentov. Naopak, aj takúto formu konsolidácie by určite alebo skôr preferovalo iba 11 percent Slovákov.

Po chuti nám však nie sú ani škrty v sociálnej podpore, či už v sociálnych dávkach, alebo aj dôchodkoch. Takéto opatrenia by určite nepodporilo 41 percent opýtaných a skôr nepodporilo ďalších 19 percent. Určite alebo skôr by ich preferovalo 17 percent opýtaných. Podobne je na tom aj konsolidácia cestou vyššieho zdaňovania spotreby, teda cez vyššiu DPH alebo spotrebné dane. Určite alebo skôr takéto opatrenia nepreferuje takmer 60 percent opýtaných, kým a druhej strane by vyššie zdaňovanie spotreby skôr alebo určite preferovalo len necelých 20 percent opýtaných.

Ako by ste prioritne konsolidovali vy?

Pomerne nesúhlasne, hoci oproti predchádzajúcim spomínaným opatreniam o čosi miernejšie, sa Slováci vyjadrujú aj k prípadným škrtom v investíciách, napríklad vo výstavbe diaľnic a podobne. Určite alebo skôr by škrty v tejto oblasti nepreferovala zhruba polovica opýtaných, naopak preferovalo by ich cez 20 percent oslovených.

Ak by sa však vláda vybrala cestou ďalšieho zvyšovania zdanenia pre firmy, tam Slováci jednoznačný názor nemajú. Hoci by túto cestu konsolidácie určite alebo skôr preferovala zhruba tretina oslovených, podobne takmer tretina by bola skôr alebo určite proti.

Viac o téme: daň z pridanej hodnoty DPH , daň z príjmu , dôchodky , konsolidácia , konsolidácia verejných financií , konsolidačné opatrenia , Ladislav Kamenický , Ministerstvo financií SR MF , odvody , prieskum , ResSOLUTION Group , sociálne dávky , spotrebná daň , výstavba diaľnic

Súvisiace články

Aktuálne správy