Koncom februára bolo čerpanie starých eurofondov na úrovni viac ako 96 percent

Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 – 2020 boli schválené prostriedky vo výške vyše 13,922 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 96,01 %. Vyplýva to z Informácie o čerpaní eurofondov k 29. februáru tohto roka, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. 

Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na Európsku komisiu (EK) oprávnené výdavky v minimálnej výške viac ako 1,95 miliardy eur. Z toho najviac v OP Integrovaná infraštruktúra (698,52 milióna eur), OP Kvalita životného prostredia (717,69 milióna eur) a OP Ľudské zdroje (294,65 milióna eur).

„V roku 2021 boli Slovensku pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dosahov pandémie. Jej celková dodatočná alokácia predstavuje 722,25 milióna eur. K 29. februáru boli schválené prostriedky vo výške 594,64 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 82,33 %,“ uviedlo MF SR.

EK umožnila presunutie nevyužitých zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na financovanie riešenia dosahov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ide o iniciatívu Fast Care. Financovanie je podľa rezortu financií zabezpečené prostredníctvom troch operačných programov s celkovou presunutou alokáciou 339,56 milióna eur. K 31. decembru minulého roka boli schválené prostriedky vo výške 279,43 milióna eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 82,29 %.

Opatrenia iniciatívy Safe

Rezort uviedol, že na opatrenia iniciatívy Safe boli predbežne vyčlenené prostriedky z OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho OP vo výške 1,03 miliardy eur. K 29. februáru boli uhradené prostriedky v rámci OP Integrovaná infraštruktúra vo výške viac ako 500 miliónov eur. Ide tak o čerpanie na úrovni 48,38 %.

Koncom minulého roka sa skončilo oprávnené obdobie 2014 – 2020, v rámci ktorého mohli byť uhradené výdavky prijímateľmi. V tomto roku naďalej pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na rôznych úrovniach. „V súlade s legislatívou EK a národnou legislatívou bude prebiehať deklarovanie výdavkov na EK prioritne v tomto roku. Lehota zo strany EK je predĺžená až do 31. júla 2025,“ objasnilo MF SR.

Viac o téme: eurofondy , financovanie , Ministerstvo financií SR MF , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy