Experti varujú pred problémami s platením dane pri ETF fondoch

Platenie dane začína byť pri investovaní do cenných papierov, najmä do ETF fondov, problémom. Súčasná legislatíva a daňová politika štátu totiž už dávno nestíhajú kopírovať a reagovať na prax. Upozornili na to odborníci z kancelárie Highgate Law & Tax, ktorí volajú po ucelenej koncepcii a väčšej právnej istote.

Odborníci poukázali na argumentáciu finančnej správy, že ETF fond niekedy je a niekedy nie je oslobodený od dane. „K pôvodným podmienkam, ktoré udáva zákon pre oslobodenie pri predaji cenných papierov, navyše pridala v roku 2021 ďalšie obmedzenie. Požadovala, aby si daňovník zistil bližšie informácie o ETF fonde, o jeho právnej subjektivite a jeho daňovom režime, či je možné tento fond považovať za daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí atď. A následne v závislosti od klasifikácie fondu aplikovať buď daňový režim predaja cenných papierov, alebo redemáciu podielového listu,“ uviedla kancelária.

Tento prístup nemá žiadnu oporu v zákone

Právnik Peter Varga z kancelárie vysvetlil, že tento prístup nemá žiadnu oporu v zákone. Ak nemá byť predaj podielov v ETF fonde oslobodený od dane z príjmov, tak z iných dôvodov. „Ak predpokladáme, že investovanie do single stock je vo všeobecnosti rizikovejšie ako do ETF fondov, tak pri aplikovaní jedného z argumentov právnej logiky a maiore ad minus (od väčšieho k menšiemu) nemôžu byť v praxi finančnej správy pravidlá pre oslobodenie predaja podielov v ETF fondoch prísnejšie ako pri samotných akciových tituloch,“ upozornil Varga. Nemôže sa totiž podľa neho stávať, aby dva podobné a takmer konkurenčné produkty mali rozdielne podmienky.

Keďže zrejme každý z investorov na Slovensku má podľa právnika nejaký ETF fond vo svojom portfóliu, súčasný legislatívny stav trápi mnohých. Jeho nevyhnutná zmena s cieľom stanovenia istej právnej istoty je preto podľa Vargu legitímnou požiadavkou.

Viac o téme: dane , ETF , fondy , Highgate Law & Tax , investovanie

Súvisiace články

Aktuálne správy