Dočkajú sa zamestnanci vyšších platov? Problémy na trhu práce tomu nahrávajú!

, Redakcia

Nedostatok pracovníkov na slovenskom trhu práce môže nahrávať zamestnancom. Firmy totiž budú pod tlakom viacerých faktorov nútené zvyšovať mzdy. Dobrou správou pre peňaženky pracujúcich je aj spomaľujúca sa inflácia, čo vytvára predpoklady pre rast reálnych miezd.

Tlaky na trhu práce by v tomto roku zásadným spôsobom povoľovať nemali. Ako konštatuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, dá sa očakávať skôr opačný vývoj. Pokračujúce odchody do predčasných dôchodkov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a čoraz väčší vplyv demografických zmien budú totiž naďalej vytvárať na zamestnávateľov tlak, ktorý v konečnom dôsledku podporí aj ďalší rast miezd.

V tejto súvislosti možno podľa analytika pozitívne hodnotiť chystané kroky vlády, ktorá prijala opatrenia pre zefektívnenie procesu pre zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín. „Ďalšími opatreniami, ktoré majú potenciál zmierňovať tlaky na pracovnom našom trhu by napríklad mohli byť zvýšená podpora čiastočných úväzkov pre ženy na rodičovských dovolenkách (s čím zas súvisí napr. podpora dostupnosti škôlok) či zabezpečenie možnosti, aby sa aj ľudia na predčasnom dôchodku mohli efektívne podieľať na pracovnom trhu v dostatočnom rozsahu,“ dodáva Kočiš.

Naďalej je na Slovensku viac ako 100 tisíc nezamestnaných, ktorí nepracujú viac ako 12 mesiacov. Hoci došlo v tejto najväčšej kategórii nezamestnaných k dynamickému poklesu o 9,7 percenta, stále tu existuje značný potenciál. „V prípade dlhodobo nezamestnaných osôb je však proces (re)kvalifikácie zložitejší, preto bude táto skupina mierniť nedostatok ľudí na pracovnom trhu iba pozvoľna,“ uvádza Marián Kočiš.

Očakávate, že sa vám v tomto roku zvýši príjem?

miere nezamestnanosti naďalej pretrvávajú významné regionálne rozdiely, ktoré by v najbližších rokoch mohli zmierniť plánované investície, napríklad v podobe novej automobilky v Košiciach. Z pohľadu regionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti je dôležitou súčasťou efektívneho riešenia problému aj cielená podpora pri zvyšovaní mobility obyvateľstva. “Očakávame, že nezamestnanosť v roku 2024 ostane na podobných úrovniach ako v roku 2023 s potenciálom ďalšieho poklesu. Karty môže zamiešať globálna vývoj, tu však naďalej ostávame optimistickí a očakávame postupne pokračujúce oživenie,“ dodáva analytik Slovenskej sporiteľne.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Mzdy zamestnancov nabrali celkom slušné tempo rastu už v minulom roku. Za celý rok priemerná mzda na Slovensku stúpla o takmer 10 percent na 1430 eur. Medziročný rast miezd bol najvyšší od roku 2004. Reálne mzdy, teda mzdy po zohľadnení inflácie, ešte vlani zostali v poklese, ktorý sa však podľa údajov Štatistického úradu SR utlmil na 0,7 percenta.

Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka možno hodnotiť údaje o raste miezd ako veľmi uspokojivé, najmä rast v reálnej mzde. „Okrem silného hrubého rastu miezd k tomu prispel najmä pokles inflácie. Tá na začiatku tohto roka potvrdzuje svoj klesajúci trend, čo bude ďalej zvyšovať kúpnu hodnotu našich peňazí a našu samotnú životnú úroveň,“ avizuje Boháček.

Z pohľadu mzdových trendov sa podľa analytika nič zásadnejšie nemení, keď najvyššie zárobky dosahujú zamestnanci najkvalifikovanejších profesií. V tomto roku pritom očakáva, že dopyt po pracovníkoch najmenej zarábajúceho odvetvia (ubytovacie a stravovacie služby) bude rásť, čo by mohlo priaznivo ovplyvniť aj ich mzdy, ktoré by sa mali priblížiť k priemeru 950 eur do konca roka.

„Rast reálnych miezd vo všetkých sektoroch ekonomiky by mal vzhľadom na nízku ponuku na trhu práce pokračovať v raste aj tento rok, hoci tempo by už nemuselo byť tak markantné,“ dodáva Tomáš Boháček.

Viac o téme: 365.bank , inflácia , Marián Kočiš , rast miezd , reálne mzdy , Slovenská sporiteľňa , Tomáš Boháček , trh práce

Súvisiace články

Aktuálne správy