ANALÝZA Agrosektor vie významne ušetriť na nepriamych nákladoch

Je až osem oblastí, kde firmy z poľnohospodárskeho odvetvia môžu zoptimalizovať výdavky a zefektívniť hospodárenie. Vyplýva to z analýzy nadnárodnej spoločnosti ERA, ktorá je špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem.

Poľnohospodársko-potravinársky sektor sa v súčasnosti vyznačuje vysokou mierou nestability, a to najmä v dôsledku takých faktorov, ako sú kolísajúce ceny komodít, meniace sa regulačné prostredie, nepredvídateľnosť klímy a vplyvy globálnych udalostí, ako je pandémia COVID-19, vojny a podobne.

„Na zvládnutie týchto výziev a zabezpečenie dlhodobej stability je pre agropodniky rozhodujúce zamerať sa na optimalizáciu nákladov. Zatiaľ čo priamym nákladom, ako sú náklady na osivá, krmivá a hnojivá, sa často venuje veľká pozornosť, nepriame náklady tiež predstavujú podstatnú časť celkových výdavkov týchto firiem,“ upozornil na základe analýzy konzultant spoločnosti ERA Radovan Mik.

Investície do energetiky

Jednou z významných oblastí pohlcujúcou nemalé náklady sú energie. Práve investíciami do energeticky efektívnych zariadení a postupov dokážu agro- a potravinárske firmy významne znížiť nepriame náklady. Druhou významnou oblasťou úspor nepriamych nákladov je zamedzenie plytvania, napríklad pri obalových materiáloch. „To jednak zefektívni prevádzku a ešte aj zníži množstvo odpadu,“ podotkol Mik.

Starostlivosť o účtovníctvo, ľudské zdroje, IT alebo marketing tvoria nielen výrazné finančné náklady, ale musí na nich vyčleňovať personál a čas, ktorý by mohla investovať do vlastného biznisu.

Vyjednávanie lepších dohôd s dodávateľmi rovnako môže viesť k výraznému zníženiu nákladov. Školenia môžu zvýšiť efektivitu a produktivitu zamestnancov, čo vedie k dlhodobým úsporám nákladov. Príkladom môžu byť mnohé zahraničné, ale aj domáce poľnohospodárske podniky napríklad v mliekarenskom biznise, ktoré sa systematicky venujú vzdelávaniu, majú vlastné školiace strediská. Obdobne zlepšenie technológií môže zefektívniť administratívne úlohy a znížiť náklady na pracovnú silu.

Poistné krytie a stratégia rizík

Alfou a omegou ochrany pred nepredvídateľnými udalosťami je správne nastavené poistné krytie a stratégia riadenia rizík. Špecializovaní poisťovací makléri na agrosektor môžu pomôcť nájsť správne poistenie na mieru potrieb firmy a za konkurenčné ceny, zatiaľ čo poradcovia v oblasti riadenia rizík môžu pomôcť pri identifikácii a zmierňovaní rizík, čím sa firma dokáže chrániť pred potenciálnymi stratami a súvisiacimi nákladmi.

Napokon aj pravidelná kontrola a analýza výdavkov môže pomôcť identifikovať potenciálne možnosti úspor nákladov. Zmenou dodávateľa hnojív a úpravou zavlažovacích postupov podľa štúdií ERA dokážu agrofirmy ušetriť 15 % ročných výdavkov.

Viac o téme: agrosektor, analýza, náklady, poľnohospodárstvo

Súvisiace články

Aktuálne správy