Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plánuje zmeniť termín na ukončenie zmlúv s dodávateľmi energií

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) považuje súčasný stav pri termínoch na vypovedanie zmlúv s dodávateľmi plynu a elektriny za nevýhodný pre odberateľov a už inicioval zásadné zmeny. ÚRSO o tom informoval na svojej webovej stránke.

„Dnes je pri zmene dodávateľa situácia taká, že odberatelia môžu požiadať svojho dodávateľa elektriny alebo plynu o ukončenie zmluvy iba do 31. marca príslušného roka a táto zmena následne nadobudne účinnosť až od 1. januára roka nasledujúceho,“ upozornil úrad. Pokiaľ to odberateľ neurobí, zmluva s jeho dodávateľom sa mu automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok.

„Vzhľadom na zjavnú nevýhodnosť tejto zákonnej úpravy pre odberateľov sa úrad rozhodol iniciovať zmenu zákona o energetike, ktorá okrem iného prinesie zrušenie tejto lehoty do 31. marca a väčšiu slobodu pri zmene dodávateľa,“ priblížil ÚRSO. Zatiaľ však platí súčasná právna úprava, a úrad preto vyzval odberateľov, aby v prípade, že chcú zmeniť svojho dodávateľa energií, tak urobili do 31. marca 2024.

Viac o téme: dodávatelia , energie , termín , Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO , zmena

Súvisiace články

Aktuálne správy