Slovensku hrozia sankcie. Brusel nás žaluje kvôli smernici o obnoviteľných zdrojoch energie

, Redakcia/TASR

Európska komisia vo štvrtok oznámila, že žaluje Slovensko a Bulharsko na Súdnom dvore Európskej únie. Dôvodom je to, že obe krajiny nepretavili európsku smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov do národnej legislatívy. Hrozia nám za to finančné sankcie.

Ako informuje Európska komisia, členské štáty mali uvedenú smernicu prijať do svojej legislatívy do 30. júna 2021. „Komisia poskytuje členským štátom pri transpozícii pravidiel nepretržitú podporu, no Bulharsko a Slovensko doteraz neoznámili žiadne transpozičné opatrenie,“ uvádza komisia vo vyhlásení.

Brusel pritom už v júli 2021 zaslal obom krajinám formálnu výzvu, aby danú problematiku riešili. Keďže ani v decembri 2021 stále nebolo komisii doručené žiadne oznámenie o transpozičných opatreniach, prijala odôvodnené stanovisko, v ktorom Slovensko aj Bulharsko vyzvala, aby oznámili kroky pri zavádzaní predmetnej smernice do praxe.

„Bulharsko a Slovensko sú jedinými dvoma členskými štátmi, ktoré doteraz neoznámili žiadne transpozičné opatrenie. Komisia dnes preto postupuje prípady oboch týchto členských štátov na Súdny dvor Európskej únie,“ informuje Európska komisia.

Podpora energie z obnoviteľných zdrojov

Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov prijatá v roku 2018 poskytuje právny rámec pre rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti elektrickej energie, vykurovania a chladenia, ako aj dopravy v EÚ počas tohto desaťročia. Stanovuje sa v nej záväzný cieľ zabezpečiť na úrovni EÚ do roku 2030, aby aspoň 32 % energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Smernica zahŕňa opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby podpora energie z obnoviteľných zdrojov bola nákladovo efektívna a ktorými sa majú zjednodušiť administratívne postupy pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Uvedená európska legislatíva má tiež podľa komisie uľahčiť účasť občanov na energetickej transformácii tým, že umožňuje vlastnú spotrebu a zriaďovanie komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa v smernici stanovujú osobitné ciele na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v odvetviach vykurovania a chladenia a dopravy do roku 2030, kde bol pokrok v oblasti obnoviteľných zdrojov pomalší ako v odvetví elektrickej energie.

SAPI: Európska komisia žaluje Slovensko pre neoznámenú zmenu v podpore OZE
Slovensko čelí žalobe na Európskom súdnom dvore zo strany Európskej komisie, ktorá žiada sankcie za neimplementovanie smernice o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Členské štáty mali smernicu transponovať do 30. júna 2021. Slovensko uskutočnilo transpozíciu prijatím novely zákonov o OZE a tepelnej energetike, s účinnosťou od 1. decembra minulého roku. Problém však je, že bývalé vedenie Ministerstva hospodárstva (MH) SR túto skutočnosť Komisii riadne neoznámilo, upozornila v piatok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).
„Transpozícia smernice o podpore využívania OZE bola pre ministerstvo hospodárstva len povinná jazda a do slovenskej legislatívy sa dostali len nevyhnutné veci. Veľké množstvo vecí, ktoré by boli pre rozvoj OZE zásadné, však prijatých nebolo a teraz sa ešte aj ukázalo, že rezort hospodárstva nemal ani len snahu komunikovať s Európskou komisiou,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.
Ministerstvo hospodárstva potvrdilo termín účinnosti zmien v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ako aj v zákone o tepelnej energetike. „Aktuálne finalizujeme podklady a notifikačné formuláre, ktoré budú zaslané Európskej komisii v priebehu nasledujúcich dní. Je však nutné uviesť, že dôležité ustanovenia smernice o podpore OZE týkajúce sa kritérií trvalej udržateľnosti majú byť transponované prostredníctvom právnych predpisov mimo kompetencií ministerstva. Až po ich prijatí tak bude možné zo strany MH SR deklarovať úplne transpozíciu smernice,“ upozornil pre TASR rezort.
Žaloba zo strany EK vysiela podľa Karabu signál, ako vážne to bývalé vedenie MH SR s OZE naozaj myslelo. „Bývalé vedenie ministerstva hospodárstva sa často pýšilo podporou rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Faktom však je, že po predchádzajúcich vládach, ktoré rozvoju OZE doslova bránili, stačilo naozaj málo, aby sa ukázali prvé výsledky. Jediná zásadnejšia zmena, ktorá sa vláde a ministerstvu podarila, tak ostáva prelomenie tzv. stop-stavu,“ dodal šéf SAPI.

Viac o téme: Európska komisia EK, obnoviteľné zdroje energie OZE, pokuta, Súdny dvor Európskej únie, žaloba

Súvisiace články

Aktuálne správy