Slovenská elektrizačná prenosová sústava dočasne pozastavila certifikáciu batériových úložísk na podporné služby

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dočasne pozastavila proces predbežného schválenia nových poskytovateľov podporných služieb (PpS) a certifikácie rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR) zo zariadení s obmedzenou zásobou energie (batériové riešenia). Dôvodom je podľa SEPS riziko ohrozenia bezpečnosti sústavy najmä pri dlhodobej aktivácii PpS, informovala v utorok SEPS.

Na nastavenie súčasných pravidiel reagovali existujúci i potenciálni poskytovatelia podporných služieb, ktorí podľa SEPS upozornili na riziká pre bezpečnosť prevádzky elektrizačnej sústavy.

„Z uvedeného dôvodu sa vedenie spoločnosti SEPS rozhodlo začať konzultácie s poskytovateľmi a zadať vypracovanie štúdie na posúdenie optimálnych podmienok pre uplatnenie PpS z batériových riešení,“ uviedla spoločnosť. Do vyhodnotenia záverov štúdie SEPS preto dočasne pozastavila proces predbežného schválenia pre nových poskytovateľov PpS a certifikácie aFRR na nové technológie spojené s akumuláciou elektriny v batériových úložiskách.

Podporné služby sú dôležité na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou energie. Popri údržbe stožiarov a vedení sú rozhodujúcim finančným nákladom SEPS. Bez tejto rovnováhy dochádza k odpájaniu spotrebičov a výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k výpadku elektrickej energie (black out). 

Viac o téme: batérie , batériové úložisko , energie , SEPS

Súvisiace články

Aktuálne správy