Dokončenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce je podľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy nevyhnutné

Predpokladaná spotreba elektriny do roku 2040 odhaľuje zásadnú úlohu 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO4) pre zabezpečenie elektriny pre Slovensko. Spotreba energie bude totiž narastať. Zatiaľ čo v roku 2022 bola spotreba elektriny v SR mierne nad 28 terawatthodín (TwH), pri najnegatívnejšej predikcii môže byť v roku 2040 jej spotreba až 48,7 TwH. Hodnotenie zdrojovej primeranosti elektrizačnej sústavy (ES) SR do roku 2040 (MAF 2023) zverejnila Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).

Výsledkom hodnotenia zdrojovej primeranosti je identifikácia potenciálnych rizík, spojených s nedostatkom zdrojov elektriny na pokrývanie jej spotreby. „Cieľom MAF 2023 je upozorniť na prípadný možný nedostatok výrobných zdrojov oproti zvýšenej spotrebe v budúcnosti v strednodobom výhľade z pohľadu rôznych scenárov vývoja,“ priblížil generálny riaditeľ SEPS Jaroslav Vach.

Podľa predikcií SEPS sa v budúcnosti miernym až výrazným spôsobom zvýši spotreba energií. Scenáre pre posúdenie zdrojovej primeranosti ES sa líšia na jednej strane rôznym vývojom spotreby a na druhej strane rôznym vývojom obnoviteľných zdrojov elektriny, dokončením EMO4 a dobou zotrvania Paroplynovej elektrárne Malženice v prevádzke. Predpokladaný termín uvedenia EMO4 do prevádzky je v roku 2025.

Vývoj spotreby je namodelovaný v troch scenároch – očakávaný, stredný a vysoký vývoj spotreby elektriny. Očakávaný variant predstavuje najlepší odhad budúcnosti, pri ktorom by spotreba elektriny do roku 2040 mohla byť na úrovni 36,5 TwH. Tento scenár SEPS považuje za najlepší.

Stredný vývoj predstavuje stred medzi rýchlou transformáciou energetiky s dôrazom na elektrifikáciu a transformáciu

Stredný vývoj predstavuje stred medzi rýchlou transformáciou energetiky s dôrazom na elektrifikáciu a transformáciu s dôrazom na vyšší podiel zelených molekúl v energetickej bilancii. Pri tomto scenári by spotreba elektriny v roku 2040 bola na úrovni 43,1 TwH.

Vysoký vývoj spotreby elektriny predstavuje rýchlu transformáciu energetiky s dôrazom na vysokú elektrifikáciu. Pri tomto scenári by spotreba elektriny v roku 2040 bola na úrovni 48,7 TwH.

Sprevádzkovanie EMO4 bude podľa SEPS preto hrať zásadnú úlohu pre zabezpečenie, respektíve zvýšenie zdrojovej primeranosti ES SR, najmä v scenároch s prudkým nárastom spotreby elektriny vyvolanej vysokou mierou elektrifikácie. Zároveň udržanie Paroplynovej elektrárne Malženice v ES SR môže podľa SEPS v budúcnosti zohrať významnú úlohu najmä v scenároch s prudkým nárastom elektrickej spotreby.

Viac o téme: atómové elektrárne , Atómové elektrárne Mochovce EMO , Slovenská elektrizačná prenosová sústava SEPS , Slovensko , výroba elektriny

Súvisiace články

Aktuálne správy