Prezidentka odobrila zákon o zjednotení cestovného lístka vo verejnej doprave

Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou na Slovensku sa v budúcnosti zjednotia. Cestovať by sa malo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami. Vyplýva to z nového zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Zákonom sa má podľa Ministerstva dopravy (MD) SR zvýšiť efektivita systému verejnej osobnej dopravy či počet cestujúcich. Cieľom je zlepšenie koordinácie a nadväzností jednotlivých druhov dopravy prevádzkovanej vo verejnom záujme prostredníctvom koordinačného orgánu vo verejnej osobnej doprave, ktorým bude Národná dopravná autorita (NADA).

Dopravná autorita má zabezpečovať plnenie reformy 2 plánu obnovy. „NADA bude vykonávať pre objednávateľov činnosti spojené so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a dopravnou integráciou územia Slovenskej republiky, napríklad pripravovať návrhy cestovných poriadkov, tarify, prepravných poriadkov a podobne,“ priblížilo ministerstvo.

autobus MHD doprava
Zákon o jednotnej tarife bude účinný od 1. januára 2024. Zdroj: TASR/František Iván

Poslanci k zákonu schválili viacero pozmeňujúcich návrhov. Na základe návrhu Miloša Svrčeka (Sme rodina) sa zriadi NADA ako samostatný a nezávislý subjekt. Zároveň sa vytvorí schvaľovací orgán pre túto autoritu, Rada objednávateľov, v ktorej budú zástupcovia objednávateľov verejnej osobnej dopravy. „Všeobecný súhlas objednávateľov s návrhmi a zásadnými rozhodnutiami NADA je nevyhnutnosťou, nakoľko ich následná realizácia bude mať priamy vplyv na život obyvateľov, rozvoj regiónov, miest a rozpočty samospráv,“ vysvetlil Svrček.

Pozmeňovací návrh Anny Zemanovej upravil podiel financovania pre VÚC

Zákon v pôvodnom znení určoval pre vyššie územné celky (VÚC) pevný a povinný 45 % podiel financovania vopred neznámej sumy úhrady za vopred neznámy rozsah dopravných služieb. Pozmeňujúcim návrhom Anny Zemanovej (SaS) sa obligatórna povinnosť VÚC mení na fakultatívnu možnosť podieľať sa na úhrade príspevku. Aj to len za predpokladu, že dopravné úkony sú realizované na základe jeho žiadosti a v súlade s plánom dopravnej obslužnosti.

MHD autobus doprava
Cestovať by sa malo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami. Zdroj: TASR/František Iván

Zemanová presadila tiež to, že povinnosť ministerstva dopravy ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o náležitostiach národného integrovaného cestovného lístka musí obsahovať aj spôsob finančnej kompenzácie za uznávanie tohto lístka. Jeho cena alebo poskytnutá zľava totiž môže spôsobovať dopravcom výpadok tržieb.

Zákon bude účinný od 1. januára 2024, okrem ustanovení týkajúcich sa národného integrovaného cestovného lístka. Táto časť zákona bude účinná od 1. januára 2025.

Viac o téme: cestovný lístok , Mestská hromadná doprava MHD , tarifa

Súvisiace články

Aktuálne správy