Kabinet schválil jednotný rodičovský príspevok 190 eur

Diskusia 47  
Kabinet schválil jednotný rodičovský príspevok 190 eur
Zdroj:

22. 9. 2010 - Ako informovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí, pre tri štvrtiny poberateľov to bude znamenať zvýšenie rodičovského príspevku približne o 25 eur. Pre zvyšnú štvrtinu rodičov však príspevok klesne o 66 eur.

BRATISLAVA 22. septembra (SITA) - Vláda v stredu schválila zavedenie rodičovského príspevku v jednotnej sume 190 eur. Ako informovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí, pre tri štvrtiny poberateľov to bude oproti súčasnosti znamenať zvýšenie rodičovského príspevku približne o 25 eur. Pre zvyšnú štvrtinu rodičov však príspevok klesne o 66 eur. "Odstraňujeme diskrimináciu napríklad náhradných rodín a rodín so zdravotne postihnutými deťmi,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál.

Zvýšený príspevok budú dostávať po celú dobu rodičovskej dovolenky, čo je u rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom až do veku 6 rokov. V súčasnosti dostávajú rodičia, ktorí sa rozhodli pre osobnú starostlivosť o dieťa do dvoch rokov veku, stratili pracovný príjem a spĺňajú podmienky nároku na materské, rodičovský príspevok v sume 256 eur a po prekročení dvoch rokov dieťaťa príspevok klesá na 164,22 eura. Ak rodič nesplnil podmienky nároku na materské, dostáva od narodenia dieťaťa až do jeho troch rokov príspevok v sume 164,22 eura.

Od začiatku budúceho roka budú môcť rodičia popri poberaní rodičovského príspevku vykonávať zárobkovú činnosť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú v stredu schválila vláda. Rodič tak bude môcť vykonávať zárobkovú činnosť akoukoľvek formou, pričom príjem z tejto činnosti nemá mať vplyv na jeho nárok na rodičovský príspevok, ani na jeho výšku. "V čase vykonávania zárobkovej činnosti môžu rodičia zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa buď druhým rodičom, starým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou osobou, alebo umiestnením dieťaťa v zariadení súkromnom, cirkevnom či štátnom vrátane materských škôl," objasňuje rezort.

Ministerstvo práce tiež navrhuje zvýšiť príspevok na starostlivosť o dieťa z maximálnej sumy 164,22 eura na 300 eur mesačne. Tento príspevok slúži na preplatenie preukázateľne vynaložených výdavkov na predškolské zariadenie, či na súkromné opatrovateľky. "Zvýšenie hornej hranice príspevku umožní prístup k takýmto službám predovšetkým rodičom s nízkymi príjmami," uvádza ministerstvo. Zároveň sa ponecháva poskytovanie príspevku v sume 41,10 eura mesačne bez preukazovania výdavkov v tom prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečí dospelá fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia alebo zárobkovo činný rodič.