Štatistický úrad SR plánuje informačný systém za 19,5 mil. eur

Nový informačný systém Štatistického úradu SR je plánovaný v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a spolufinancovaný bude z eurofondov prostredníctvom Operačného programu informatizácia spoločnosti

Štatistický úrad SR plánuje nový informačný systém, ktorý by mal stáť zhruba 19,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z predbežného oznámenia uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania. Tento projekt je súčasťou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a spolufinancovaný bude z eurofondov prostredníctvom Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Predmetom zákazky má pritom byť vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia Štatistického úradu, prostredníctvom ktorého bude úrad poskytovať na zákazníka orientované elektronické služby a podporovať koncepčný pohľad pri činnostiach súvisiacich s prácou so štatistickými a volebnými údajmi. Zákazka obsahuje vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácia, návrh riešenia, vývoj a implementáciu systému, integráciu technologického vybavenia a programového vybavenia a tiež správu a podporu vytvoreného informačného systému.

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého kompetencie patrí oblasť štátnej štatistiky v Slovenskej republike. Štatistický úrad SR pôsobí ako samostatná inštitúcia od 1. januára 1993, teda odo dňa vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V období trvania československej federácie metodologickú činnosť vykonával Federálny štatistický úrad v Prahe, ktorý zároveň reprezentoval oblasť štatistiky voči zahraničiu.

Súvisiace články

Aktuálne správy