MH podporuje energetické zhodnocovanie odpadu a výrobu elektriny a tepla z neho

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dlhodobo podporuje energetické zhodnocovanie odpadu a výrobu elektriny a tepla z odpadu. Podporu vyjadruje pri pripomienkovaní legislatívy a strategických materiálov v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré sú v gescii ministerstva životného prostredia. Tlačový odbor rezortu to uviedol pre TASR.
„Energetické zhodnocovanie odpadu ako domáceho zdroja, ktorý nahrádza fosílne palivá, považujeme za vhodný spôsob využitia odpadu, ak iné možnosti jeho zhodnotenia nie sú efektívne možné,“ skonštatovalo ministerstvo.
Zároveň pripomína, že biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva sú už podľa platnej legislatívy považované za biomasu. Tá má ako obnoviteľný zdroj energie podľa zákona nárok na podporu.
V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je možné čerpať dotácie na podporu výstavby nových zdrojov, teda aj zariadení na biomasu. MH poukazuje, že aktuálne je v rámci plánu obnovy vyhlásená výzva na modernizáciu bioplynových elektrární a ich transformáciu na biometán. Pri nich sa tiež ako vstupná surovina môže využiť biologicky rozložiteľný odpad.
Poslanec Národnej rady SR Radovan Kazda (SaS) pre TASR uviedol, že zariadenia na energetické využívanie odpadov (ZEVO) môžu pomôcť Slovensku vyrábať elektrinu a teplo z vlastných surovín, čiže odpadov. Viedlo by to k zníženiu ceny tepla pre občanov napojených na centrálne zásobovanie teplom. Envirorezort v tejto súvislosti tvrdí, že vníma energetickú krízu, a preto sa snaží podporovať také formy zhodnocovania odpadu, ktoré znižujú závislosť SR od energetických zdrojov zo zahraničia.

Viac o téme: elektrina , energetické zhodnocovanie odpadu , Ministerstvo hospodárstva SR MH , teplo

Súvisiace články

Aktuálne správy