Zlatý štandard podporuje ekonomickú stabilitu

, The Epoch Times Foto: SITA/AP; getty images

V súčasnosti svet funguje na štandarde fiat peňazí – vládou vydanej meny, ktorá nie je krytá komoditou, akou je zlato. Fiat štandard je hlavnou príčinou súčasnej ekonomickej nestability a dalo by sa naznačiť, že zlatý štandard by nestabilitu znížil. Väčšina odborníkov je však proti tejto myšlienke s odôvodnením, že zlatý štandard je v skutočnosti faktorom spôsobujúcim nestabilitu.

Bol to bývalý predseda predstavenstva Federálneho rezervného systému Ben Bernanke, ktorý zopakoval tento postoj vo svojej prednáške na Univerzite Georgea Washingtona 20. marca 2012. Podľa Bernankeho zlatý štandard bráni centrálnej banke angažovať sa v politikách zameraných na stabilizáciu ekonomiky pri náhlych otrasoch. Práve zlatý štandard by podľa Bernankeho mohlo viesť k vážnym ekonomickým otrasom:

„Keďže zlatý štandard určuje ponuku peňazí, centrálna banka nemá veľký priestor na to, aby použila menovú politiku na stabilizáciu ekonomiky… Pretože zlatý štandard viazal peňažnú zásobu na zlato, centrálna banka nemala žiadnu flexibilitu pri znižovaní úrokových sadzieb v recesii alebo zvyšovaní úrokových sadzieb pri inflácii.“

Veľkou výhodou zlatého štandardu je, že  bráni úradom v bezohľadnom prístupe k peniazom, píše Frank Shostak z Rakúskej ekonomickej školy. Bernanke vo svojom prejave tiež tvrdil, že vzhľadom na relatívne nízke tempo rastu ponuky zlata by to mohlo viesť k všeobecnému poklesu cien tovarov a služieb, čo by mohlo vážne poškodiť ekonomiku.

Nie je dôležité tempo rastu peňazí ako takých, ale ich kúpna sila. S expanziou bohatstva, ak sú všetky ostatné veci zachované, rastie kúpna sila meny a každý jej držiteľ bude mať viac bohatstva.

Bernanke tiež tvrdil, že ďalším veľkým negatívom zlatého štandardu je to, že vytvára systém pevných výmenných kurzov medzi menami krajín, ktoré majú zlatý štandard. Neexistovala by žiadna variabilita, ako ju máme dnes, tvrdil  Bernanke:

„Ak dôjde k šokom alebo zmenám v peňažnej zásobe v jednej krajine a možno dokonca k zlej politike, iné krajiny, ktoré sú naviazané na menu tejto krajiny, tiež budú pociťovať časť účinkov."

Zdá sa, že Bernanke argumentoval v prospech systému plávajúcej meny. Nechápal, že na voľnom trhu sú peniaze komoditou a dolár alebo iné meny nie sú nezávislé entity.

Pred rokom 1933 sa názov „dolár“ používal na označenie jednotky zlata, ktorá mala hmotnosť 23,22 zrna. Keďže v jednej unci je 480 zŕn, znamená to, že názov dolár znamenal aj 0,04838 unce zlata. To zase znamená, že jedna unca zlata predstavovala 20,67 USD. Upozorňujeme, že 20,67 USD nie je cena jednej unce zlata v dolároch, ako hovorí Bernanke a ďalší odborníci. Dolár je len názov pre 0,04838 unce zlata. Nikto netlačí doláre na čisto voľnom trhu, pretože v skutočnosti žiadne doláre neexistujú, existujú len komodity ako pšenica či zlato.

Podobne názvy iných mien znamenali pevné množstvo zlata. Na rozdiel od Bernankeho na voľnom trhu meny neplávajú proti sebe. Vymieňajú sa v súlade s pevnou definíciou. Napríklad, ak britská libra predstavuje 0,25 unce zlata a dolár predstavuje 0,048 unce zlata, potom sa jedna britská libra vymení za približne päť dolárov.

Zvýšenie ponuky zlata nespôsobuje cykly rozmachu a poklesu. Kľúčovým dôvodom cyklov rozmachu a poklesu je akt sprenevery spôsobený menovou politikou centrálnej banky. Ekonómovia, ako Rothbard, verili, že hospodársky cyklus sa pravdepodobne neobjaví v ekonomike voľného trhu, kde peniaze sú zlato a neexistuje žiadna centrálna banka. Inflácia je explicitne definovaná tak, aby sa vylúčil nárast druhov. Hoci tieto zvýšenia majú podobné účinky ako zvýšenie cien tovarov, výrazne sa líšia v iných účinkoch. Jednoduché zvýšenie druhov nepredstavuje zásah do voľného trhu, ktorý by penalizoval jednu skupinu a dotoval druhú. Zvýšenia nevedú k procesom hospodárskeho cyklu.  

Skúsme to bližšie vysvetliť. Začneme výmenným obchodom, v ktorom baník Ján produkuje desať uncí zlata. Dôvod, prečo ťaží zlato, je ten, že preň existuje trh. Ján potom vymení svojich desať uncí zlata za rôzne tovary a služby. Postupom času jednotlivci zistili, že zlato, ktoré bolo pôvodne užitočné pri výrobe šperkov, je užitočné aj na iné účely, napríklad ako prostriedok výmeny. Začínajú zlatu pripisovať oveľa väčšiu výmennú hodnotu ako predtým. Vďaka tomu môže baník Ján vymeniť svojich desať uncí zlata za viac tovarov a služieb ako predtým.

Zlato je súčasťou fondu bohatstva a podporuje život a pohodu jednotlivca. Zakaždým, keď baník Ján vymieňa zlato za tovar, zapája sa do výmeny niečoho za niečo. Vymieňa bohatstvo za bohatstvo.

Teraz to porovnajme s papierovými potvrdenkami, ktoré sa používajú ako prostriedok výmeny. Tieto potvrdenky sa vydávajú bez príslušného zlata uloženého do úschovy. Vytvára sa tak platforma pre spotrebu bez toho, aby to prispievalo k zásobe bohatstva.

Tlač potvrdení nekrytých zlatom stanovuje výmenu ničoho za niečo. To následne spúšťa proces odklonu zdrojov od činností vytvárajúcich bohatstvo k držiteľom nekrytých príjmov. To vedie k takzvanému ekonomickému boomu.

Zastavenie vydávania nekrytých potvrdení zastaví presmerovanie zdrojov na činnosti, ktoré sa objavili v dôsledku nekrytých potvrdení o zlate. V dôsledku toho sa aktivity, ktoré nevytvárajú bohatstvo, dostávajú pod tlak – dochádza k ekonomickému prepadu.

Na objasnenie si vezmime falošné peniaze vytvorené falšovateľom. Na získanie falšovaných peňazí nedošlo k výmene tovaru. Falšovateľ len vytlačil peniaze, a preto sa falošné peniaze objavili „z „ničoho“. Ak sú sfalšované peniaze vymenené za tovar, výsledkom je, že sa nič nevymieňa za niečo, čo vedie k presmerovaniu tovaru od jednotlivcov, ktorí tovar vyrobili, k falšovateľovi. Falšovateľ tým, že sa pustí do nákupov rôznych tovarov, v skutočnosti podporuje výrobu tohto tovaru. Ale bez falošných peňazí by nedošlo k zvýšeniu produkcie tovaru. Zdroje teraz smerujú na výrobu tovaru, ktorý podporuje falšovateľ.

Hneď, ako sa podpora tovaru vznikajúceho v dôsledku falšovateľských aktivít spomalí alebo zastaví, dopyt po tomto tovare sa tiež spomalí alebo vymizne. V dôsledku toho sa výroba týchto tovarov spomaľuje alebo je prerušená. V dôsledku nárastu peňazí bez podpory vzniká nárast výroby tovaru. Pokles peňazí vytvorených z ničoho vedie k poklesu výroby týchto tovarov. Máme tu teda rozmach aktivít, ktoré vznikli ako dôsledok peňazí z „čistého vzduchu“ a ich krach v dôsledku poklesu ponuky nekrytých peňazí.

Zatiaľ čo zvýšenie ponuky zlata (keď sa používa ako peniaze) pravdepodobne spôsobí výkyvy v ekonomickej aktivite, tieto výkyvy sa nevyskytujú v dôsledku zásahov na voľnom trhu. Tieto výkyvy teda nespôsobujú ochudobnenie tvorcov bohatstva. Zlatokop (producent bohatstva) vymieňa zlato za iný užitočný tovar. Nepotrebuje prázdne peniaze, aby odviedol bohatstvo do svojho vrecka. 

Cykly boom-bust sú výsledkom politík centrálnych bánk, ktoré sú zamerané na stabilizáciu ekonomiky. V minulosti dochádzalo k údajnej nestabilite ekonomík na zlatom štandarde, pretože úrady vydávali peniaze nekryté zlatými peniazmi, čím podkopávali zlatý štandard. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, zlatý štandard, ak ho nezneužíva centrálna banka, nespôsobuje nestabilitu.
 

Viac o téme: meny , zlato

Súvisiace články

Aktuálne správy