ČSOB stavebná sporiteľňa ukončuje predaj nových zmlúv

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., nebude od 1. júla 2022 ponúkať uzatváranie nových zmlúv o stavebnom sporení. Potreby klientov orientované na financovanie kúpy a rekonštrukcie bývania bude ČSOB Finančná skupina pokrývať výlučne svojimi štandardnými bankovými produktami prostredníctvom Československej obchodnej banky (ČSOB), a. s. Existujúcich klientov stavebnej sporiteľne sa táto zmena nijako nedotkne a na nastavení ich produktov sa nič nemení. Informovala o tom Anna Jamborová, hovorkyňa banky.
V praxi to bude podľa nej znamenať, že od 1. júla už v rámci ČSOB stavebnej sporiteľne nebude možné požiadať o uzavretie novej zmluvy o stavebnom sporení ani o poskytnutie tzv. medziúveru. Klienti, ktorí aktuálne riešia otázku financovania svojho bývania, rekonštrukcie alebo možnosti zhodnocovania svojich prostriedkov, sa môžu obrátiť na poradcov v ktorejkoľvek pobočke ČSOB a zistiť viac informácií o najvhodnejšom riešení práve pre nich.
Dodala, že táto zmena stratégie pritom nemá žiadny dosah na už existujúce úverové a sporiace zmluvy klientov ČSOB stavebnej sporiteľne. Klienti ČSOB stavebnej sporiteľne, ktorí už produkty majú uzatvorené, nemusia podnikať žiadne kroky, pretože sa pre nich či už z pohľadu nastavených podmienok a parametrov produktov, ako aj poskytovania služieb nič nemení. Tak ako doteraz, ich vklady zostávajú aj naďalej chránené v súlade so zákonom o ochrane vkladov až do výšky 100.000 eur.

Súvisiace články

Aktuálne správy