B. Bystrica vyhlásila VO na obnovu najdlhšieho úseku cesty za vyše 1,6 mil. eur

Banská Bystrica v uplynulých dňoch vyhlásila verejné obstarávanie (VO) na zhotoviteľa stavebných prác na najdlhší úsek cesty, ktorý sa kedy v meste pod Urpínom rekonštruoval. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že úsek prechádza sídliskom Fončorda, mestskou časťou Radvaň, Podlavice a Rooseveltovou nemocnicou.
Podľa nej začiatok rekonštrukcie bude závisieť od plynulosti procesu VO, samospráva však očakáva, že víťazný uchádzač začne s prácami, v prípade priaznivého počasia, ešte v tomto roku.
Cesta je jednou z najvýznamnejších v meste aj z toho dôvodu, že jej súčasťou je trakčné vedenie a je hlavným ťahom pre trolejbusovú dopravu. V rámci rekonštrukcie sa má uskutočniť výmena obrusnej i ložnej vrstvy vozovky vrátane výmeny obrubníkov. Vrchná asfaltová vrstva bude nahradená kvalitnejším modifikovaným asfaltom, ktorý sa používa pri výstavbe diaľnic a má dlhšiu trvácnosť. Zámerom samosprávy je zároveň vymeniť a doplniť uličné vpuste tak, aby sa v prípade silných lejakov zabezpečilo spoľahlivé odvodnenie vozovky.
„Blížime sa k rekonštrukcii rozsiahleho úseku jednej z hlavných dopravných tepien v meste, kde na viacerých miestach dochádza často k dopravným kolíziám. Stavebné práce sa preto zamerajú na úpravu dopravného režimu na križovatke pri obchodnom dome, ako i stavebné úpravy v nebezpečnej križovatke pri Novom Kališti. Zároveň obnovíme všetky chodníky a niektoré sa upravia tak, aby mohla vzniknúť spoločná cestička pre peších a cyklistov,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Stavebné práce sa zamerajú na cestu na Moskovskej ulici od križovatky s Poľnou, pokračovať budú popri Kyjevskom námestí, Novom Kališti, Švermovej a THK ulici až po okružnú križovatku na Tajovského pri obchodnom reťazci. Cieľom rekonštrukcie je odstrániť nevyhovujúci stav vozovky vrátane opravy priľahlých chodníkov, zvýšiť bezpečnosť premávky a skvalitniť pohyb chodcov a cyklistov.
Odhadovaný rozpočet komplexnej rekonštrukcie pred VO je vo výške 1.650.000 eur.

Súvisiace články

Aktuálne správy