Kaufland žiada o vydanie územného rozhodnutia pre nové obchodné centrum v Nitre

Spoločnosť Kaufland pripravuje výstavbu nového obchodného centra v Nitre na Zlatomoraveckej ulici. Investor už požiadal stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia. Zároveň požiadal o povolenie na hrubé stavebné úpravy bez nutnosti stavebného povolenia.
Ako sa uvádza v projekte, nové obchodné centrum má vyrásť na ploche, ktorá sa momentálne využíva na poľnohospodárske účely. Stáť bude na okraji mesta, hneď vedľa cesty I/65, na ktorej vznikne nová križovatka. Investor v projekte počíta so začiatkom i dokončením výstavby v roku 2021. Náklady sú odhadnuté na osem miliónov eur.
Celková plocha riešeného územia je viac ako 43.000 štvorcových metrov, samotná predajná plocha bude zaberať vyše 5700 štvorcových metrov. Súčasťou projektu je vybudovanie 282 parkovacích miest, navrhnutá je aj sieť chodníkov pre peších i cyklistov.

Súvisiace články

Aktuálne správy