Vodohospodári počas testu opravenej komory v Gabčíkove znížia hladinu Dunaja

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) počas tohto týždňa odskúša nové pomocné horné vráta na zmodernizovanej pravej plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo. Testovanie si vyžiada dočasné zníženie hladiny Dunaja na vodnom diele približne o dva metre, informovala v utorok VV. Podnik nepredpokladá prerušenie vodnej dopravy ani ovplyvnenie prevádzky kompy Vojka – Kyselica. V určitých úsekoch však môže dôjsť k zúženiu plavebnej dráhy.
„Odskúšanie funkčnosti jednotlivých prvkov zmodernizovanej plavebnej komory patrí k najdôležitejším úlohám v rámci tejto modernizácie a inovácie. Musíme si byť stopercentne istí, že všetky zariadenia a komponenty fungujú tak, ako majú,“ zdôraznil generálny riaditeľ VV Vladimír Kollár. So znižovaním hladiny na vodnom diele začnú od stredy (28. 7.). Vlastné testy plánuje uskutočniť VV spoločne s dodávateľom prác v piatok (30. 7.). Dosiahnutie bežnej prevádzkovej hladiny na stupni Gabčíkovo môže podľa VV v závislosti od hydrologickej situácie na Dunaji trvať tri až päť dní.
Zrekonštruovanú pravú plavebnú komoru v Gabčíkove v súčasnosti pripravujú na komplexné skúšky. Počas nich budú otestované všetky režimy a vzájomná súčinnosť novoinštalovaných konštrukcií a riadiaceho systému v ručnom, poloautomatickom a automatickom režime. Na záver sa zrealizuje 12-dňová skúšobná prevádzka pravej plavebnej komory, v rámci ktorej sa preverí pripravenosť inovovanej plavebnej komory na reálnu plavebnú prevádzku.
Po ukončení všetkých skúšok budú určitý čas v prevádzke obe plavebné komory a až následne VV pristúpi k odstaveniu ľavej plavebnej komory a začne sa s jej modernizáciou. Presný termín bude závisieť od úspešného zrealizovania všetkých skúšok.
Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF schválený v roku 2016 predstavuje krytie vo výške takmer 123 miliónov eur (bez dane z pridanej hodnoty). K hlavným aktivitám projektu patria najmä modernizácia horných a dolných vrát, inovácia systému plnenia a vypúšťania komôr, stabilizácia podložia a realizácia expertného kontrolného systému.

Súvisiace články

Aktuálne správy