Mesto odkúpi 36 bytov na Bajkalskej ulici za takmer 2,7 milióna eur

Celkovo 36 bytov v dvoch bytových domoch na Bajkalskej ulici odkúpi mesto Prešov. Investičný zámer kúpy v utorok na online rokovaní schválili mestskí poslanci. Podmienkou je získanie potrebných dotácií. Celková kúpna cena bytov vrátane spoločných zariadení, garážových statí a infraštruktúry k bytom je takmer 2,7 milióna eur s DPH. Mestu byty na odkúpenie ponúkol stavebník Viliam Čech.
Odbor financií a mestského majetku odporučil mestu odkúpenie spomenutých bytov s príslušenstvom a nebytový priestor za predpokladu, že mu bude poskytnutá dotácia a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. V prípade, že mestu nebude poskytnutá dotácia a úver, má právo podľa kúpnej zmluvy od nej odstúpiť.
Podľa predloženého materiálu v prvom bytovom dome je 24 bytov, z toho osem jednoizbových a 16 dvojizbových. K bytovke patrí aj 18 garážových stojísk a 11 parkovacích miest. V druhom bytovom dome je 12 dvojizbových bytov a patrí k nej aj 15 parkovacích miest.
Mesto chce na kúpu bytov využiť financovanie zo ŠFRB vo výške 60 percent a zvyšných 40 percent má tvoriť dotácia MDV SR. Žiadosti je potrebné podať do konca mája. Úver má byť vo výške 1,53 milióna eur a dotácia vo výške 914.000 eur. Z vlastných zdrojov mesto na nákup bytov a technickú vybavenosť plánuje použiť takmer 250.000 eur.
K 20. aprílu mesto evidovalo 73 uchádzačov o pridelenie nájomného bytu v jednotlivých lokalitách Prešova.

Súvisiace články

Aktuálne správy