Kremnica po desaťročiach kúpila prvú nehnuteľnosť, vybuduje nájomné byty

Mesto Kremnica po takmer 30 rokoch kúpilo prvú nehnuteľnosť. V budove bývalého internátu Spojenej školy internátnej na Ulici Ľudovíta Štúra chce vytvoriť mestské nájomné byty. Informovala o tom koordinátorka cestovného ruchu a propagácie mesta Veronika Chrienová.

V poradovníku na nájomný byt aktuálne čaká 65 ľudí, záujemcovia o pridelenie bytu, ktorý vznikne po rekonštrukcii bývalých internátov, si už teraz môžu podávať žiadosti o jeho pridelenie. „Každý žiadateľ o nájomný byt musí splniť podmienky podľa Zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ako aj podmienky VZN 9/2014,“ uviedla riaditeľka mestského bytového podniku Lenka Reichlová s tým, že nájomca bude musieť zložiť finančnú zábezpeku vo výške šesťmesačného nájmu.
Budovu bývalého internátu kúpilo mesto v januári tohto roka za 71.489,72 eura z vlastných zdrojov, koncom marca bol uskutočnený aj vklad do katastra. V budove sa v súčasnosti nachádza 24 najmä dvojizbových bytov. „Našim zámerom je vytvoriť po rekonštrukcii 26 alebo 27 bytov, keďže sa dajú využiť aj spoločné priestory na prízemí,“ vysvetlil primátor Alexander Ferenčík. Mesto chce obyvateľom ponúknuť jedno až trojizbové byty a osloviť tak jednotlivcov aj rodiny. Priemerná podlahová plocha bytu bude predstavovať 51 metrov štvorcových.
V súčasnosti samospráva pripravuje podklady pre podanie žiadosti o príspevok na Štátny fond rozvoja bývania, ktoré musia obsahovať aj právoplatné stavebné povolenie. Podávanie žiadostí o dotáciu je možné do konca mája. „Ak by sme tento termín nestihli, podklady budeme mať pripravené k 1. januáru, keď je možné opäť žiadosti posielať,“ poznamenal primátor. V roku 2021 chce samospráva nájomné byty vytvoriť aj v bývalej nemocnici na Dolnej ulici, chystá tiež rekonštrukciu takzvaného Zechenterovho domu, ktorého ďalší účel však zatiaľ zostáva otvorený.

Súvisiace články

Aktuálne správy