Poisťovňa MetLife vykázala v SR za minulý rok zisk viac ako 7 mil. eur

Poisťovňa MetLife dosiahla v SR v minulom roku čistý zisk 7,03 milióna eur. Vyplýva to z výsledkov spoločnosti za rok 2019.
Spoločnosť dosiahla vlani hrubý predpis poistného vo výške 124,29 milióna eur a ku koncu decembra minulého roka vykazovala aktíva vo výške 795,9 milióna eur. Jej vlastné imanie predstavovalo viac ako 87 miliónov eur.
V súčasnosti má MetLife viac ako 900.000 existujúcich klientov a takmer 10-percentný podiel na trhu životného poistenia na Slovensku. V súčasnosti poskytuje celkové poistné krytie klientom vo výške takmer 12 miliárd eur. MetLife taktiež spravuje viac ako 600 skupinových poistných zmlúv pre rôznych zamestnávateľov.
Poisťovňa si v septembri pripomína 25. výročie pôsobenia na slovenskom trhu, keď jej v septembri 1995 bola Národnou bankou Slovenska udelená licencia. Počas tohto obdobia spoločnosť poistila takmer každého piateho Slováka alebo Slovenku a vyplatila 141 miliónov eur v rámci poistných plnení. Počas svojho pôsobenia doteraz nevykázala stratu.
MetLife, Inc., je prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek globálnym poskytovateľom životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív v takmer 50 krajinách. Svoje služby poskytuje asi 100 miliónom klientov.

Súvisiace články

Aktuálne správy