Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení má byť naďalej 70 eur

Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení sa v budúcom roku nezmení. Rezort financií navrhuje, aby bola 2,5 % z ročného vkladu, najviac však v sume 70 eur. Vyplýva to z opatrenia ministerstva predloženého do medzirezortného pripomienkového konania.
Na získanie plnej štátnej prémie budú musieť sporitelia na svoje účty stavebného sporenia v budúcom roku vložiť 2800 eur. Zdroje na vyplácanie prémie sú vyčlenené v kapitole ministerstva dopravy v celkovom objeme 5,5 milióna eur.
Výška štátnej prémie sa určuje na základe vzorca. Ten berie do úvahy úroveň úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Výpočet pre budúci rok určil zápornú hodnotu. „Po dosadení referenčnej sadzby do vzorca je percentuálna výška štátnej prémie vypočítaná na -3,4952 %. Po zaokrúhlení na 0,5 % sa upravila na výsledné -3,5 %. Keďže percentuálna výška štátnej prémie z ročného vkladu vypočítaná podľa vzorca je nižšia ako minimálna výška štátnej prémie ustanovená zákonom, štátna prémia na rok 2021 sa určuje v jej minimálnej výške, a to vo výške 2,5 % z ročného vkladu,“ priblížil rezort financií.

Súvisiace články

Aktuálne správy