Sedem pozitívnych dopadov COVID-19

Diskusia 6  
Sedem pozitívnych dopadov COVID-19
Zdroj: lighthouse
Foto: getty images;SITA/AP


26. 7. 2020 - COVID-19 má nesporne strašné následky tak na životy ľudí ako aj na ekonomiku krajín. Miera nákazy stúpa rovnako ako úmrtnosti a nezamestnanosti takmer všade vo svete. Napriek tejto situácii sa dajú nájsť aj dopady, ktoré by mohli mať dlhodobý pozitívny vplyv na planétu a ľudstvo.

1. Životné prostredie
Prvým pozitívnym aspektom dopadu COVID-19 je vplyv na životné prostredie. Globálne uhlíkové emisie klesajú po tom, čo sa odstavila výroba a letecká doprava. Naša planéta dostala šancu omladnúť. Čína zaznamenala od januára do marca nárast o 85% v počte dní s dobrou kvalitou ovzdušia v 337 mestách. Keď do Talianska prestali prúdiť davy turistov, aj znečistené kanály v Benátkach majú na poznanie čistejšiu vodu. Aj v iných veľkých mestách sa biodiverzita pomaly začína obnovovať.

2. Mier
Koronavírus tiež zvyšuje nádej, že bude menej konfliktov. OSN vyzvala na ukončenie všetkých vojen pred COVID-19, pretože svet čelí spoločnému nepriateľovi: „Je čas na lockdown ozbrojených konfliktov,“ uviedol generálny tajomník António Guterres. Saudskí bojovníci vyhlásili prímerie vo vojne proti hejtským rebelom v Jemene. Hoci na Strednom východe vojna pretrváva, silnejšie blokovanie by mohlo viesť k menšiemu násiliu aj v týchto krajinách.

3. Prepojenie
Tretím pozitívnym výsledkom je obnovený zmysel pre komunitu a sociálnu súdržnosť. Ĺuida sú spoločenské tvory, potrebujú vzťahy, kontakt a interakciu s inými ľuďmi. Ľudia na celom svete dnes hľadajú nové spôsoby riešenia potreby vzájomného prepojenia. V Taliansku, jednej z najviac postihnutých krajín, sa ľudia spájajú aby svojimi hudobnými nástrojmi a hlasmi vytvárali spoločne hudbu zo svojich balkónov. Alebo pouličné tanečné párty aj so zachovaním bezpečného odstupu. A k tomu samozrejme platformy sociálnych médií, ako je napríklad skupina Facebook Kindness Pandemic, so stovkami denných príspevkov. Existuje obrovská vlna formálneho a neformálneho dobrovoľníctva, kde ľudia využívajú svoje zručnosti a schopnosti na pomoc druhým.

Sedem pozitívnych dopadov COVID-19

4. Inovácie

COVID-19 ako významný narušiteľ trhu viedol k bezprecedentným úrovniam inovácií. Kvôli blokácii sa mnoho firiem muselo preorientovať a prísť s novou filozofiou. Kaviarne sa premieňali na miesta s rýchlym občerstvením, liehovary zmenili výrobu na dezinfekčné prostriedky na ruky. Mnoho firiem muselo podstúpiť rýchlu digitalizáciu a ponúkať svoje služby on-line. Niektorí využili túto vlnu inovácií na zmenu podnikateľského zámeru, obchodného modelu a zmenili trh, pričom dokázali aj v nových podmienkach rýchlejšie rásť.

5. Zodpovednosť
Koronavírus podnietil novú vlnu spoločenskej zodpovednosti. Globálna pandémia sa stala akýmsi  lakmusovým papierikom toho, ako vážne firmy pristupujú k sociálnej zodpovednosti, a nakoľko myslia vážne prácu s kľúčovými zainteresovanými stranami: komunitou, zamestnancami, spotrebiteľmi a životným prostredím. Spoločnosti venujú peniaze, jedlo a zdravotnícke vybavenie na podporu ľudí postihnutých koronavírusom. Iní ponúkajú zdravotníckym pracovníkom bezplatne kávu, ako napríklad McDonald’s v Austrálii a miliónov rúšok ako Johnson & Johnson. Mnoho z nich podporuje svojich zákazníkov, napríklad poskytovaním bezplatných mobilných dát.

6. Vzdelávanie
Šiestym pozitívnym výsledkom je masívna transformácia vo vzdelávaní. Je pravda, že vo väčšine prípadov ani nebolo na výber, keď sa školy povinne zavreli. Mnoho učiteľov digitalizuje vzdelávací proces, ponúka jeho on-line formy aj pomocou hier, alebo samoštúdium. Celosvetovo sme zapojení do jedného z najväčších experimentov v oblasti zmeny vzdelávania na všetkých úrovniach. Domáce vzdelávanie sa stáva novým spôsobom učenia a vystavuje mnoho rodičov zodpovednosti za to, čo ich deti vedia a robia. Podobne aj univerzity sa zamerali na diaľkové vzdelávanie a využívajú najmodernejšie riešenia ako je rozšírenú a virtuálnu realita, aby poskytovali zážitky z blízkeho reálneho života na podnecovanie zvedavosti a väčšej angažovanosti zo strany študentov v príprave na budúce povolanie.

Sedem pozitívnych dopadov COVID-19

7. Uznanie

Koronakríza ukázala, že dokážeme byť vďační. Poskytla nám nový pohľad na všetko, čo sme už dlho považovali za samozrejmé, od slobody, cez voľný čas, kontakty, prácu, rodinu a priateľov. Nikdy sme sa nezamýšľali a nepripúšťali, že by sa náš život, ako ho poznáme, mohol tak rýchlo zmeniť. Dúfajme, že aj po skončení tejto krízy zostaneme verní novej úrovni vďačnosti. Naučili sme sa tiež oceňovať prácu iných, poďakovať zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú v prvej línii v boji počas tejto krízy, pričom každý deň riskujú svoje životy len tým, že sa ukážu vo svojej životne dôležitej práci. Tento pocit vďačnosti nám tiež môže pomôcť rozvíjať našu odolnosť voči kríze a jej prekonávaní z dlhodobejšieho hľadiska.

Všetky tieto pozitívne aspekty majú príliš vysokú cenu. Na strane druhej je smrť, ochorenie, prepad globálneho hospodárstva. Pozitívne dopady tejto krízy sú dary, ktoré by sme nemali prehliadať. Je na nás, aby sme sa zmenili a náš systém pokračoval v pozitívnom vplyve na životné prostredie, mier, prepojenosť, inovácie, zodpovednosť, vzdelávanie a vďačnosť. Táto kríza sa skončí. A keď sa opäť budeme stretávať, už môžu z nás byť lepšie ľudské bytosti.

 

Autorokou je Debbie Haski-Leventhalová, profesorka manažmentu na Macquarie Business School.