Bankový dohľad NBS a SBA viac monitorujú situáciu v bankách

Pridajte názor  Zdroj:

25. 3. 2020 - Vývoj situácie v bankách na Slovensku je pod detailnejším monitoringom bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá v tomto smere spolupracuje aj so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA).

Vývoj situácie v bankách na Slovensku je pod detailnejším monitoringom bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá v tomto smere spolupracuje aj so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). V prípade nárastu strát je NBS pripravená podniknúť potrebné kroky.

"Bankový dohľad na národnej ako aj medzinárodnej úrovni (EBA, ECB) prijal kroky na dočasné uvoľnenie požiadaviek na kapitál a likviditu, aby stabilizoval ekonomickú situáciu a aby vytvoril pre banky priestor na pokrytie dodatočných požiadaviek, ktoré môžu nastať v prípade zhoršenia portfólia úverov," priblížil pre TASR hovorca NBS Peter Majer.

Podľa jeho slov situáciu NBS monitoruje a je pripravená v prípade nárastu strát v bankovom sektore okamžite pristúpiť k zníženiu proticyklického vankúša s cieľom podporiť plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike.

Okrem toho už v utorok (24. 3.) NBS po rokovaní Bankovej rady informovala, že vzhľadom na výraznú neistotu týkajúcu sa ďalšieho ekonomického vývoja očakáva, že banky a ich akcionári prehodnotia pripravovanú výplatu dividend zo zisku za minulý rok tak, aby celkový objem kapitálu Tier 1 vzrástol minimálne o úroveň dosiahnutého zisku za rok 2019.