Živnostníci po zániku živnosti nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Diskusia 2  Zdroj:

13. 2. 2020 - Ak si živnostník chce po ukončení živnosti uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti, musí si poistné na poistenie v nezamestnanosti platiť ako dobrovoľne poistená osoba.

Živnostníci v rámci svojich odvodov do Sociálnej poisťovne neplatia povinne poistné v nezamestnanosti. Preto im v prípade ukončenia živnosti ani nevzniká nárok na túto dávku. V tlačovej správe na to upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. "Nárok majú iba na nemocenské dávky a časť odvodov putuje aj na ich budúce dôchodky," povedal.

Ak si živnostník chce po ukončení živnosti uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti, musí si poistné na poistenie v nezamestnanosti platiť ako dobrovoľne poistená osoba. "Vtedy po splnení podmienky potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti, teda 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, živnostníkovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká," informoval Višváder. Podmienkou je aj to, že poistenie musí mať zaplatené včas a v správnej sume.

Sociálna poisťovňa podľa Višvádera evidovala k 31. januáru tohto roka takmer 220-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí platili povinné sociálne odvody. Ide o poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie. Poistné na dôchodkové poistenie tvorí 28,75 % z vymeriavacieho základu a skladá sa zo starobného poistenia (18 %), invalidného poistenia (6 %) a z odvodu do rezervného fondu Sociálnej poisťovne (4,75 %). Nemocenské poistenie platia SZČO v sume 4,4 % z vymeriavacieho základu. Keďže najnižším vymeriavacím základom pre SZČO je v tomto roku suma 506,50 eura, minimálne povinné dôchodkové a nemocenské odvody dosahujú najmenej 167,89 eura mesačne.