Na podporu bývania bude mať nárok širší okruh mladomanželov do 35 rokov

O pôžičku budú môcť žiadať mladomanželia vo veku do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac tri roky pred podaním žiadosti. Umožňuje to novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania na návrh poslancov za Most-Híd.

O podporu na obstaranie bývania bude môcť požiadať širší okruh mladomanželov. Nárok na pôžičku budú mať mladomanželia vo veku do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac tri roky pred podaním žiadosti. Umožňuje to novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) od poslancov za Most-Híd, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára. Doposiaľ sa to týkalo mladých manželov do 35 rokov, ak manželstvo uzavreli najviac jeden rok pred podaním žiadosti o úver.

„Návrhom sa zároveň upravuje podmienka poskytnutia podpory na obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome pre určený okruh žiadateľov, medzi ktorých patria manželia do 35 rokov, manželia s maloletým dieťaťom do troch rokov, manželia s osvojeným maloletým dieťaťom do päť rokov, člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom do pätnásť rokov,“ vyplýva z novely zákona o ŠFRB.

Podľa doterajšej úpravy bolo možné poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšoval štvornásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. „Maximálna príjmová hranica sa návrhom zvyšuje na päťnásobok uvedenej sumy. Rovnaká zmena nastane v prípade žiadateľa, ktorým sú mladomanželia pri poskytovaní podpory na obstaranie bytu kúpou bytu v rodinnom dome,“ uviedli predkladatelia novely. Uvedená zmena reaguje na podnety z praxe a jej cieľom je umožniť získanie podpory na obstaranie bývania pre ešte širšiu skupinu žiadateľov.

Súvisiace články

Aktuálne správy