NDS si chce prenajať prenosné drevené bariéry pre zimnú údržbu za 938 tisíc eur

Zároveň vyhlásila súťaž na prenájom, montáž a demontáž protisnehových zábran pre zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest počas štyroch rokov za 1,98 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) si chce prenajať prenosné drevené bariéry pre zimnú údržbu na štyri roky za 938 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako vyplýva z verejnej súťaže vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania, uchádzači môžu predkladať ponuky do 21. novembra, kedy je aj lehota na ich otváranie. Ponuky musia platiť minimálne do 31. októbra 2020, kritériom pre vyhodnotenie je cena.

„Predmetom zákazky je prenájom, montáž a demontáž prenosných drevených bariér pre Národnú diaľničnú spoločnosť na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic,“ oznámila NDS. Na základe výsledku tendra plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom, ten by mal vzísť z elektronickej aukcie. Uchádzači majú preukázať, že za predchádzajúce tri roky poskytli služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovej minimálnej hodnote 200 tis. eur bez DPH.

NDS zároveň vyhlásila verejnú súťaž na prenájom, montáž a demontáž protisnehových zábran pre zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest počas štyroch rokov za predpokladanú hodnotu 1,98 mil. eur bez DPH. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 14. novembra, minimálny termín ich viazanosti je do 31. októbra 2020. Rozhoduje cena. O dodávateľovi, s ktorým NDS uzavrie rámcovú dohodu, má rozhodnúť následná elektronická aukcia. Jednou z podmienok účasti v súťaži je preukázať poskytnutie služieb v uvedenej oblasti za predošlé tri roky v celkovom objeme minimálne 500 tis. eur bez DPH.

Diaľničiari chcú tiež vynaložiť na čistenie, opravu a údržbu retenčných nádrží za štyri roky 500 tis. eur bez DPH. Termín na predkladanie a otváranie ponúk je v tomto prípade 20. novembra, platiť musia minimálne do 31. októbra 2020. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Uchádzači majú preukázať splnenie podmienok účasti aj realizáciou rovnakej alebo podobnej zákazky v objeme minimálne 125 tis. eur bez DPH za predchádzajúce tri roky.

Súvisiace články

Aktuálne správy