NDS chce dať na čistenie odlučovačov ropných látok dva milióny eur

Pridajte názor  Zdroj:

24. 8. 2019 - Národná diaľničná spoločnosť zadala zákazku na údržbu vozoviek v pôsobnosti Strediska správy a údržby diaľnic Bratislava spoločnosti DOPRA - VIA z hlavného mesta. Za štyri roky jej má za to zaplatiť 625,7 tisíca eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) plánuje vynaložiť na čistenie odlučovačov ropných látok vo vlastnej správe za štyri roky predbežne takmer 2 milióny eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako oznámila NDS vo vyhlásenej verejnej súťaži, čistenie spočíva v odsatí zaolejovaných vôd, vyčerpaní vôd z čistenia, odvoze tuhého kalu, likvidácii odpadu a výmene filtrov podľa druhu.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 26. septembra, platiť musia minimálne do 26. septembra 2020. Na zabezpečenie ponuky je potrebná zábezpeka vo výške 39,7 tis. eur. Pri výbere dodávateľa bude použitá elektronická aukcia. Uchádzači majú, napríklad, preukázať, že za predchádzajúce tri roky do vyhlásenia verejného obstarávania realizovali zákazku na čistenie odlučovačov ropných látok v celkovom objeme minimálne 500 tis. eur bez DPH.

NDS zároveň zadala zákazku na údržbu vozoviek v pôsobnosti Strediska správy a údržby diaľnic Bratislava spoločnosti DOPRA - VIA, a. s., z hlavného mesta. Za štyri roky jej má za to zaplatiť 625,7 tis. eur bez DPH. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania formou výzvy na predkladanie ponúk vyhlásenej v apríli tohto roka. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky predstavovala 700 tis. eur bez DPH. Údržba vozoviek emulznými technológiami má zlepšiť ich povrchové vlastnosti a predĺžiť životnosť. Ponuku v tendri predložili aj ďalšie dve spoločnosti - Bitunova, spol. s r. o., Zvolen a Eurovia SK, a. s., Košice.

Diaľničiari zaplatia za výmenu jestvujúcich výplní protivizuálnej steny na úseku diaľnice D2 pri Bratislave v pravom jazdnom páse 210,9 tis. eur bez DPH. Cieľom investície s použitím nových výplňových hliníkových panelov je zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie a znuobnovenie funkcie protivizuálnej steny, na čo bola pôvodne navrhnutá. Práce vykoná za štyri mesiace bratislavská spoločnosť littlefinger, s. r. o., ktorá v tendri ako jediná predložila ponuku. Výzva na predkladanie ponúk bola vyhlásená v marci tohto roka, predpokladaná cena predstavovala 283 tis. eur bez DPH.