KRUK: Viac ako 35 000 dôchodcov je v exekúcii

Diskusia 13  
KRUK: Viac ako 35 000 dôchodcov je v exekúcii
Zdroj: KRUK
Foto: getty images


25. 4. 2019 - Každý desiaty senior neplánuje svoje výdavky a nerieši, či vystačí s dôchodkom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika.

Prieskum, ktorý sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, zistil, že až 10 % ľudí v dôchodkovom veku (vyše 65 rokov) nijako zvlášť neplánuje, ako vyjdú so svojím mesačným príjmom, tvoreným spravidla len starobným dôchodkom. Peniaze na sporenie si ukladá len 7 % dôchodcov, zatiaľ čo 25 % dôchodcov si musí celý mesiac zarábať na ďalšie platby. Pritom viac ako dve pätiny oslovených seniorov majú pôžičku alebo úver.

„K hospodáreniu s financiami pristupuje zodpovedne 54 % dôchodcov, ktorí zo svojho dôchodku najprv odložia peniaze na pravidelné platby či poplatky a potom so zvyškom voľne nakladajú,“ hovorí Jana Žaludová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

KRUK: Viac ako 35 000 dôchodcov je v exekúcii

Plánovanie financií je pritom veľmi dôležité v každom veku, ako napokon ukazuje rastúci počet výplat dôchodkov s exekučnou zrážkou. Počas roku 2018 sa počet slovenských dôchodcov s exekučnou zrážkou pohyboval okolo 35 000, pričom v roku 2013 to bolo mierne nad 23 000. Viac ako polovicu tvoria seniori so starobným dôchodkom, druhou najpočetnejšou skupinou sú dôchodcovia s invalidným dôchodkom.

Dôchodcovia si so sebou často nesú dlhy zo svojho produktívneho veku. „Výnimkou, bohužiaľ, nie sú ani prípady, keď sa seniori zadlžia kvôli svojim deťom alebo vnúčatám, pre ktorých si priamo požičajú peniaze, alebo ručia za ich vlastné nesplatené dlhy. Mnoho našich klientov sa spoliehalo na dohodu s deťmi, že budú pravidelne splácať svoje záväzky, veľmi často je však realita odlišná,“ doplňuje Jana Žaludová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.