BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

14. 9. 2018 - BRATISLAVA 14. septembra (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- štátnych dlhopisov emisie č. 216, ISIN: SK4120007543, dňa 14.10.2018, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 15.10.2018.V súvislosti s výplatou výnosov:- štátnych dlhopisov emisie č.

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- štátnych dlhopisov emisie č. 216, ISIN: SK4120007543, dňa 14.10.2018, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 15.10.2018.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 233, ISIN: SK4120013400, dňa 17.10.2018, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 17.10.2018.

Upozornenie pre emitentov:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.9.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za prvý polrok 2018. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť polročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.