Schopnosť odolávať krízam sa za desať rokov zlepšila, tvrdí inštitút Ifo

Pridajte názor  Zdroj:

14. 9. 2018 - Do prieskumu, ktorý uskutočnil inštitút Ifo dekádu od prepuknutia globálnej finančnej krízy, sa zapojilo 976 expertov zo 117 krajín

Desať rokov od prepuknutia globálnej finančnej krízy je schopnosť krajín odolávať novým krízam lepšia, medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami však pretrvávajú výrazné rozdiely. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu, o ktorom informoval v piatok inštitút Ifo. V rozvinutých ekonomikách vyjadrilo názor, že ich krajiny sú lepšie pripravené na krízové situácie, 75 % expertov, kým v rastúcich a rozvíjacích sa ekonomikách to bolo 55 % respondentov.

Reformy finančného sektora považuje za potrebné 86 % expertov z eurozóny, Kanady, Japonska, Veľkej Británie a USA. V Ázii sa za reformy vyslovilo 87 % respondentov, v rozvíjajúcich sa európskych ekonomikách ich bolo 89 % a v Spoločenstve nezávislých štátov 72 %.

Na základe výsledkov prieskumu, do ktorého sa zapojilo 976 expertov zo 117 krajín, sa veľká väčšina ekonómov zhoduje, že v oblasti regulácie kapitálu, likvidity a rizikového manažmentu nastali zlepšenia. V eurozóne, Kanade, Japonsku, Veľkej Británii a USA sa podľa expertov zlepšila transparentnosť pri hodnotení kvality finančných nástrojov, centrálne banky tiež preukázali schopnosť dodávať bankám potrebnú likviditu.

V otázke, či sú potrebné ďalšie reformy, vyjadrila väčšina expertov z rozvinutých krajín spokojnosť s dosiahnutým stavom. Rozvíjajúce sa a rastúce ekonomiky naopak signalizujú dopyt po sprísnení pravidiel, najmä v otázke schopnosti regulačných úradov reagovať na riziká a efektívne komunikovať s účastníkmi trhu, uviedol mníchovský inštitút.