Kabinet schválil návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Pridajte názor  Zdroj:

16. 5. 2018 - Opatrenia by mali zvýšiť atraktivitu Slovenska u zahraničných investorov a z krajiny urobiť lepšie miesto na podnikanie.

Vláda v stredu schválila návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Materiál obsahuje 28 opatrení z rezortov hospodárstva, financií, dopravy, školstva, práce a sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra či životného prostredia. Rezortu financií sa týka zámer vypracovať analýzu efektivity daňovej zábezpeky na DPH, zjednodušiť prístup k získaniu informácie o pridelenom daňovom identifikačnom čísle na portáli finančnej správy či legislatívne upraviť mechanizmus riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia.

Príprava v poradí druhého balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia SR trvala približne deväť mesiacov a ročne ušetrí milióny eur. "Oslovili sme asi 60 podnikateľských združení a spolkov a vyselektovali sme dokopy asi 200 podnetov. Na ich základe sme prijali tieto opatrenia, ktoré by mali znížiť byrokratickú záťaž SR v číselnom vyjadrení o asi 7,4 milióna eur ročne. Jednotlivé opatrenia pre jednotlivé ministerstvá majú rôzne časové harmonogramy. Niektoré sa dajú stihnúť aplikovať do mesiaca, no niektoré sa ukážu až v roku 2019. Termíny sme sa snažili čo najviac skrátiť tak, aby sme opatrenia prijali čo najskôr,“ hovorí minister hospodárstva Peter Žiga.

Medzi opatrenia z rezortu práce a sociálnych vecí patrí zrušenie povinnosti zamestnávateľa oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom a rozšírenie výnimky z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce priamych rodinných príslušníkov aj pre iné formy podnikania.

Samotný rezort hospodárstva ako predkladateľ materiálu chce zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch, podporiť export slovenských franchisingových konceptov, či vytvoriť podporný nástroj pre zvládnutie generačnej výmeny v rodinných podnikoch. Rezort školstva má napríklad odstrániť zákonom ustanovený termín (30. september) na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania a zaviesť cielené systémové nástroje zamerané na podporu zvyšovania zručností zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Vláda k schválenému návrhu uviedla, že chce dosiahnuť zlepšenie postavenia Slovenska v medzinárodných komparáciách ako atraktívneho miesta pre investorov a krajinu chce nastaviť ako prostredie, kde sa dobre podniká.