Hospodárska politika SR je podľa investorov neúčinná

Diskusia 4  Zdroj: SITA

31. 1. 2016 - Hospodárska politika na Slovensku je podľa 55 % zahraničných investorov neúčinná pre udržateľný ekonomický rast. Iba 12 % zahraničných investorov si myslí, že slovenská hospodárska politika bola pre udržateľnosť ekonomiky účinná. Vyplýva to z prieskumu Americkej obchodnej komory v SR, ktorý pripravila v spolupráci so spoločnosťou EY.

Hospodárska politika na Slovensku je podľa 55 % zahraničných investorov neúčinná pre udržateľný ekonomický rast. Iba 12 % zahraničných investorov si myslí, že slovenská hospodárska politika bola pre udržateľnosť ekonomiky naopak účinná. Vyplýva to z prieskumu uskutočneného medzi priamymi zahraničnými investormi na Slovensku (Foreign Direct Investors Report 2015), ktorý pripravila Americká obchodná komora v SR v spolupráci so spoločnosťou EY (predtým Ernst & Young).

Za najväčší problém, ktorému na Slovensku čelia zahraničné firmy v oblasti ľudských zdrojov, označilo až 65 % respondentov nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. O percento menej opýtaných považuje za zásadný faktor ekonomického rastu problém dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily. Iba 10 % respondentov si myslí, že vzdelávanie adekvátne pripravuje absolventov pre slovenský pracovný trh. Viac ako jedna tretina respondentov uviedla, že slovenský vzdelávací systém vôbec alebo málo pripravuje absolventov na trh práce.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že 33 % zahraničných investorov považuje právne a administratívne podmienky na podnikanie na Slovensku za nepriaznivé a 12 % za veľmi nepriaznivé. Za neutrálne označilo podnikateľské podmienky 45 % opýtaných. Až 73 % respondentov uviedlo, že sa im zdvihli náklady kvôli administratívnej záťaži.

Problematickou oblasťou sú aj legislatívne úpravy, ktoré sú podľa 62 % zahraničných investorov dôvodom zdržaní pri podnikaní. Podľa 40 % opýtaných je veľkou alebo extrémne veľkou prekážkou podnikania na Slovensku korupcia. Čo sa týka odporúčaní, až 91 % zahraničných investorov považuje za prioritu potrebu zlepšovania cestnej a diaľničnej infraštruktúry.

Cieľom prieskumu bolo identifikovať súčasné podmienky a prekážky pre podnikanie zahraničných investorov na Slovensku. Štúdia vychádza zo sto odpovedí predstaviteľov firiem, ktoré reprezentujú investorov z 23 svetových štátov. Údaje autori prieskumu získali aj z desiatich rozhovorov so zástupcami vybraných spoločností. Prieskum sa konal od septembra do decembra minulého roku.

Spoločnosť EY (predtým Ernst & Young) poskytuje celosvetovo odborné poradenské služby v oblasti auditu, daní, transakčného a podnikového poradenstva. Názov EY označuje celosvetovú organizáciu a môže zahŕňať jednu alebo viac členských firiem Ernst & Young Global Limited, pričom každá je samostatná právnická osoba.