Čo dokáže IBAN: Nové číslo účtu a podvodník na telefóne vás ľahko pripravia o peniaze

Diskusia 30  
Čo dokáže IBAN: Nové číslo účtu a podvodník na telefóne vás ľahko pripravia o peniaze
Zdroj: mesec.cz
Foto: thinkstock


1. 2. 2016 - IBAN sa stáva jediným identifikátorom platby. Podvodníkom stačí vymeniť číslo účtu za iné a nechať si poslať peniaze. Banka o tom, komu skutočne mali prísť peniaze, nič netuší.

Ak sa pri zadávaní čísla účtu v novom formáte pomýlite, platby sa s najväčšou pravdepodobnosťou vrátia späť, ak účet s preklepom v danej banke neexistuje. Zaplatíte síce pokutu, ale neprídete o peniaze. Kto ale podrobne kontroluje každú, už roky na rovnaký účet uhrádzanú faktúru? Je to aj prípad istého podnikateľa, ktorý dostal e-mailom faktúru, na ktorej už nebol bankový účet, na ktorý doteraz posielal peniaze, ale iný. Prvú pochybnosť vyvrátil telefonátom na číslo uvedené na faktúre. Volaný ho ubezpečil, že všetko je v poriadku, že si založili nový účet kvôli zrýchleniu platieb. Podnikateľ teda faktúru uhradil. Prešlo pár týždňov a obchodný partner sa ozval, prečo platba mešká. Ukázalo sa, že číslo účtu uvedené na faktúre partnerovi nepatrí, telefónne číslo tiež nie a ako sa oboje na faktúru dostalo, žiadna zo strán netuší. Majiteľ firmy je presvedčený, že sa mu niekto nabúral do komunikácie s partnerom a poslal mu podvrh faktúry.

Keď podnikateľ pochopil, že sa stal obeťou podvodu, okamžite kontaktoval políciu, veď je predsa jasné, kam peniaze išli, tak nie je problém kontaktovať banku príjemcu, aby peniaze na účte zablokovala, za predpokladu, že tam ešte stále sú. Lenže kým sa polícia dohodne so svojimi zahraničnými kolegami, už sú peniaze dávno fuč. Poslednou nádejou by možno mohla byť žaloba na banku príjemcu, že starostlivo neskontrolovala platbu a tú pripísala príjemcovia aj cez zjavný rozpor v označení príjemcu platby na strane odosielateľa. Lenže táto nádej vypršala po tom, čo banka definuje ako jednoznačný identifikátor platby v rámci krajín EÚ / EHP, resp. v rámci krajín používajúcich IBAN – práve samotné číslo účtu vo formáte IBAN. Dnes už je názov majiteľa účtu druhoradý a banka príjemcu ho nemusí nijako sledovať. A od februára 2016 už nebude povinný ani BIC, resp. SWIFT kód. Stačí len a len IBAN. Neexistuje zákonná povinnosť banky zahraničnú platbu odmietnuť, alebo vrátiť, ak je príjemca odlišný od zadaných inštrukcií v platbe.


Čo dokáže IBAN: Nové číslo účtu a podvodník na telefóne vás ľahko pripravia o peniaze

Lenže čo sa stane, keď sa banka príjemcu bude riadiť len platným IBAN a nie názvom majiteľa účtu? Vôbec nič. Banky nemajú povinnosť toto kontrolovať, a pokiaľ to napriek tomu urobia a peniaze vrátia späť odosielateľovi platby z dôvodu chyby v názve príjemcu účtu, je to len ich dobrá vôľa, za ktorú si nechajú zaplatiť. Inými slovami, ak si ktokoľvek zriadi účet s IBANom a na neho bude podvodne prijímať zahraničné platby od príjemcov, ktorí ale peniaze viditeľne posielajú niekomu inému, peniaze sa pripíšu a účet sa následne môže zrušiť.

Povinnosti banky, resp. poskytovateľa platobných služieb príjemcu aj platiteľa sú stanovené zákonom o platobnom styku. Zákon neukladá povinnosť kontrolovať súlad s údajmi, ktoré platiteľ uviedol v platobnom príkaze a ktoré identifikujú príjemcu (napr. meno, názov alebo adresu).  Pre  platby v EUR v rámci EHP sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 924/2009 a č. 260/2012, ktoré nestanovuje povinnosť banky príjemcu overovať číslo účtu s názvom účtu. Jedinečným identifikátorom je kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ktorými sa podľa určenia poskytovateľa identifikuje užívateľ alebo jeho účet pri vykonávaní platobných transakcií. Ak je platba v súlade s jedinečným identifikátorom, znamená to, že je v súlade so zákonom.

Čo dokáže IBAN: Nové číslo účtu a podvodník na telefóne vás ľahko pripravia o peniaze

Platba je vrátená v prípade, keď je zadaný jedinečný identifikátor, ktorý nezodpovedá žiadnemu číslu účtu vedenému u poskytovateľa príjemcu. Táto úprava vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64 / ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorá tento postup harmonizuje v rámci celej EÚ.

V niektorých krajinách, predovšetkým v Ázii, sa nesúlad medzi uvedeným príjemcom a skutočným majiteľom kontroluje. Ak dôjde k nesúladu, tak sa platba vráti alebo prešetruje. Pravidlá sa líšia, nie každá banka postupuje rovnako. Ak máte podozrenie na podvodné konanie, kontaktujte svoju banku a tá má možnosť prostredníctvom swiftových správ kontaktovať banku odosielateľa a požiadať o spresnenie platby. Môžete požiadať o vrátenie platby, pokiaľ ešte nebola pripísaná na účet príjemcu. V tomto kroku je väčšina bánk súčinná. Ak už platba bola pripísaná na účet príjemcu, možno ju vrátiť len so súhlasom príjemcu platby. Predpokladom je, že zaslané peňažné prostriedky sú ešte stále k dispozícii na účte príjemcu. Ak tomu tak nie je, peniaze už nie je možné vrátiť platiteľovi.

Rada na záver: vždy si skontrolujte číslo účtu kam peniaze posielate, najmä ak posielate väčšiu čiastku. Oplatí sa byť obozretný pri zmene zavedených platobných praktík, hlavne ak nemáme 100 % istotu, s kým o takejto zmene komunikujeme.