Od apríla platia zmeny: Za škody spôsobené autom si priplatíte

, OVB Allfinanz Foto: SITA

Povinné zmluvné poistenie (PZP) auta prešlo od 1. apríla 2015 dvoma zmenami: poisťovne sú povinné uplatniť systém bonusov a malusov (zliav a cenových prirážok) za spôsobené škody a majiteľ auta už nemá povinnosť uzavrieť novú zmluvu v rovnakej poisťovni, ak mu zanikla pre neplatenie.

Cieľom je zabezpečiť, aby mal vodič, ktorý spôsobí poistnú udalosť, vyššie poistné ako ten, ktorý jazdí bez nehôd. „Keďže zákon logicky nepredpisuje výšku zľavy či prirážky, nové pravidlá sa prejavili na cenníkoch poisťovní rôzne,“ hovorí Ivan Noskovič, okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

Väčšina poisťovní uplatňovala systém bonus/malus (zľava/prirážka na poistnom za predchádzajúce škodové udalosti) aj doteraz. Výnimkou bola situácia, ak sa škoda neuplatnila z PZP, ale napríklad z havarijnej poistky. Poisťovne zmeny k 1.4.2015 už premietli do cien, každá poisťovňa však k ich výške pristúpila individuálne. Väčšina poisťovní však aj naďalej nevyžaduje fyzické predloženie dokladu o bezškodovom priebehu a klientovi stačí čestné prehlásenie v rámci zmluvy alebo na dodatku. Výnimkou je, ak žiadate o maximálny bonus (Uniqa).

Poisťovne sa líšia aj v tom, za aké obdobie skúmajú bezškodový priebeh: niektoré zaujímajú škody za posledných 24 mesiacov (Allianz), iné až 36 mesiacov (ČSOB poisťovňa a iné). Do výpočtu vstupuje aj počet škodových udalostí za dané obdobie, pričom pri jednej škode sa cena u časti poisťovní nemusí meniť. Výška bonusu a malusu sa pohybuje od 5 do 10 % z ceny poistného. Ak klient spôsobil 3 a viac škôd za dané obdobie, poisťovňa má právo s ním zmluvu neuzavrieť (napríklad poisťovňa Wüstenrot). 

Segmentačné kritériá sa postupne rozširujú

Zoznam parametrov, ktoré majú vplyv na cenu, sa postupne rozširuje. Do základu kalkulácie vstupuje nielen objem motora a výkon v kW, ale aj vek vodiča, príslušnosť miesta bydliska držiteľa vozidla a fakt, či je vodič zároveň aj rodičom dieťaťa do 15 rokov. Poisťovne povinne berú do úvahy aj počet poistných udalostí hradených z PZP. „V dôsledku širokej skupiny kritérií môže pri rovnakom aute vzniknúť výrazný cenový rozdiel. Všeobecne možno povedať, že najdrahšie PZP zaplatí mladý vodič z väčšieho mesta, ktorý už zapríčinil nejakú dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť,“ hovorí Ivan Noskovič z OVB.

 Modelový príklad
 Škoda Fabia,
 1,4 l TDI, 66 kW, rok výroby 2014
Najlacnejšie
poistenie
Najdrahšie
poistenie
22-ročný vodič z Bratislavy,
 pred pol rokom zavinil dopravnú nehodu,
ktorá bola plnená z jeho PZP
102,85 eur 716,40

40-ročný vodič,
 rodič dieťaťa do 15 rokov z okresu Brezno,
 bez škodovej udalosti za posledné 3 roky

 70,73 eur  105,30 eur
 * ročné poistenie, zdroj www.superpoistenie.sk

Viac voľnosti pri zmene poisťovne

Ak ste zabudli vypovedať zmluvu (6 týždňov pred koncom ročného obdobia), museli ste doteraz pokračovať v pôvodnej poisťovni. To sa ale zmenilo. Ak ďalšie poistenie neuhradíte, zmluva zanikne. „Má to však dve úskalia: aj keď ste do momentu, kedy vám poisťovňa vypovie zmluvu pre neplatenie, teoreticky poistený, poisťovňa môže (pre neuhradené poistné) odmietnuť zaplatiť za škodu, ktorú ste autom spôsobili. Zmeniť poisťovňu môžete až potom, ako vám poisťovňa oznámi vypovedanie zmluvy. Ak zmluvu uzavriete skôr, nebude platná, išlo by o tzv. súbeh zmlúv, ktorý nie je možný,“ vysvetľuje Ivan Noskovič z OVB.


 


6 pripoistení, ktoré by ste mali zvážiť

Auto bez havarijného poistenia (ktorých je na Slovensku drvivá väčšina) možno dodatočne ochrániť pripoistením k povinnej poistke. Ktoré sú najužitočnejšie pripoistenia?

1. Poistenie proti zlému stavu vozovky: Keď si na výtlku v zime ohnete disk a preseknete pneumatiku, vymáhať peniaze od správcu cesty je nekonečný príbeh. Pripoistením ušetríte nervy aj čas. Stojí 10 eur ročne (poisťovňa Generali, poistná suma 1000 eur).

2. Poistenie stretu so zverou: Vysoká lesná zver je na Slovensku premnožená, strety so zverou sú oveľa častejšie ako kedysi. Ak zrazíte diviaka, ale aj statnú jelenicu, musíte dať opraviť „polovicu auta“. Bez pripoistenia obrovský náklad. Pritom stojí 15 eur ročne (poisťovňa Generali, poistná suma 4 000 eur so spoluúčasťou 5% min. 100 Eur).

3. Poistenie čelného skla: Výklad NBS síce hovorí, že poisťovne by túto škodu mali preplácať aj vtedy, keď vinník nie je známy, avšak v praxi sa to nedeje. Buď sa otočíte a dobehnete auto, od ktorého kameň vyletel a presvedčíte vodiča o jeho vine, alebo si pripoistíte čelné sklo. Cena závisí od poistnej sumy (pri 200 eur ročné poistné 45 eur, Wüstenrot poisťovňa).

4. Poistenie amortizácie: preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti

5. Prírodné živly: kryje poškodenia v prípade požiaru, krupobitia, záplav a povodní, víchrice, pádu stromu, stožiaru, zosuvov pôdy, pádu lavín)

6. Pripoistenie krádeže auta: Ak máte staršie či lacnejšie auto a  havarijné poistenie ako ochrana proti krádeži vám príde drahé, môžete si pripoistiť k PZP krádež. Stojí 30 eur ročne (poisťovňa Generali, poistná suma 4 000 eur so spoluúčasťou 5% min. 100 Eur).


Z čoho vychádzajú zmeny

Nový zákon o poisťovníctve (zákon č. 39/2015 Z.z.), ktorý zároveň novelizuje aj zákon o PZP (č. 381/2001 Z.z.) s účinnosťou od  1.4.2015.  Cieľom návrhu zákona o poisťovníctve je implementovať eurosmernicu týkajúcu sa poistenia a zaistenia v rámci projektu Solventnosť II.

V zmysle novelizácie:
I) je poisťovateľ “povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.“
II) neplatí povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného. Týka sa to však len zmlúv zaniknutých po 31.3.2015. Komu zanikla zmluva pre neplatenie skôr, je povinný uzatvoriť novú zmluvu u toho istého poisťovateľa.

Súvisiace články

Aktuálne správy