Chronológia stykov SR a OECD od jej vzniku

Pridajte názor  Zdroj:

16. 9. 2003 - VO Vysokých Tatrách sa v dňoch 17. až 18. septembra uskutoční historicky prvé zasadnutie Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na Slovensku

Bratislava 16. septembra (TASR) - VO Vysokých Tatrách sa v dňoch 17. až 18. septembra uskutoční historicky prvé zasadnutie Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na Slovensku. Pri tejto príležitosti prinášame prehľad stykov Slovenskej republiky a OECD od jej vzniku.

1991 - V tomto roku bol založený program zvláštnej pomoci pre krajiny V4 "Partners in Transition" - PIT, do ktorého bolo zahrnuté aj Slovensko ešte v rámci ČSFR.

1992 - V máji sa začal realizovať Program na podporu zlepšenia verejnej správy a riadenia - SIGMA.

1994

17. februára - Podpredseda vlády SR Jozef Prokeš prijal v Bratislave veľvyslanca USA pri OECD so sídlom v Bratislave Davida L. Aarona. Informoval ho o tom, že v najbližších dňoch vláda SR prerokuje žiadosť SR o vstup do tejto organizácie.

28. februára - Slovenská republika podala žiadosť o riadne členstvo v OECD a začala využívať štatút pozorovateľa v 40 pracovných výboroch na rôznej úrovni od expertnej až po ministerskú.

16. mája - Premiér SR Jozef Moravčík sa zúčastnil v Paríži na stretnutí veľvyslancov krajín OECD, kde vystúpil s prejavom o vývoji a súčasnom stave hospodárstva SR a zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska k plnému členstvu v EÚ.

28. júla - Na Ministerstve zahraničných vecí SR sa uskutočnilo stretnutie členov koordinačného výboru pre spoluprácu SR s OECD, na ktorom prerokovali podmienky, ktoré stanovuje OECD pre prijatie SR.

30. novembra - V Paríži sa zišiel za predsedníctva generálneho tajomníka OECD Jeana-Clauda Paya na svojom prvom zasadnutí Prepojovací výbor SR-OECD, ktorý sa zaoberal hodnotením ekonomickej situácie a reformného procesu v SR. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MZV SR Ľubor Bystrický.

14. decembra - Veľvyslanec SR vo Francúzsku František Lipka odovzdal Sekretariátu OECD so sídlom v Paríži MEMORANDUM, ktoré predstavuje súhrnné stanovisko vlády SR k časti záväzkov, vyplývajúcich pre Slovensko z budúceho členstva, schválené vládou SR dňa 6. decembra 1994.

1995

2. marca - Skupina expertov OECD uskutočnila misiu na Slovensku, ktorú viedol riaditeľ Právneho direktoriátu OECD a hlavný negociátor OECD v otázke budúceho členstva krajín V-4 Christian Schricke.

12. mája - Minister zahraničných vecí SR Juraj Schenk podpísal v Paríži Zmluvu o výsadách a imunitách na území SR pre OECD. Zmluva má uľahčovať spoluprácu a pomoc v oblasti hospodárskych reforiem ekonomiky SR v podmienkach trhového hospodárstva a znamenala významný krok v procese pričleňovania SR do OECD.

17. novembra - Predseda vlády Vladimír Mečiar počas svojej návštevy vo Francúzsku, kde sa zúčastnil na 28. generálnej konferencii UNESCO, rokoval aj s generálnym tajomníkom OECD Jeanom-Claudom Payom.

11. decembra - Za účasti slovenskej vládnej delegácie, ktorú viedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Jozef Šesták, sa v Paríži uskutočnilo druhé zasadnutie Spoločného výboru SR s OECD. J. Šesták odovzdal hlavnému vyjednávačovi Sekretariátu OECD Christianovi Schrickemu aktualizované znenie MEMORANDA vlády SR, ktoré odrážalo stanovisko orgánov SR k legislatíve OECD, ktorou sa bude cítiť SR pri vstupe do OECD viazaná.

1996

14. februára - Predseda vlády Vladimír Mečiar prijal v Bratislave delegáciu OECD, vedenú jej generálnym tajomníkom Jeanom Claudom Payom, ktorý rokoval s najvyššími slovenskými predstaviteľmi, vrátane predstaviteľov odborov.

9. mája - V Bratislave sa konalo dvojdňové pracovné stretnutie misie OECD, ktorú viedol Robert Ley, s predstaviteľmi ministerstiev financií, zahraničných vecí, hospodárstva, pre správu a privatizáciu národného majetku, Fondu národného majetku (FNM) SR, Slovenskej nadácie pre zahraničné investície a rozvoj a NBS. Účastníci stretnutia okrem iného prerokovali spresnenie legislatívnych noriem v oblastiach finančného sektora, poisťovníctva, devízového režimu, bankového dozoru, privatizácie a kapitálového trhu.

18. júna - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jozef Šesták prijal v Bratislave delegáciu Poradného hospodárskeho a priemyselného výboru pri OECD (BIAC), vedenú jeho predsedom Torvilom Aakvaagom. Na stretnutí bol prítomný prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Michal Ľach a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Zúčastnil sa na ňom aj Tomáš Baťa, predseda výboru BIAC pre strednú a východnú Európu.

3. júla - V Paríži rokovala 35-členná delegácia SR so zástupcami OECD o podmienkach vstupu do tohto združenia. Delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Jozef Brhel. Predmetom rokovania vo výboroch OECD boli otázky, súvisiace s postupom plnenia požiadaviek tejto organizácie zo strany SR.

1997

9. januára - v Paríži sa konalo zasadnutie Spoločného výboru OECD a SR, ktorému predsedali generálny tajomník OECD Donald Johnston a minister zahraničných vecí SR Pavol Hamžík. Obsahom rokovania bolo hodnotenie plnenia pracovného programu spolupráce a pripravenosť Slovenska na vstup do OECD.

17. septembra - Na pozvanie prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Ivana Saktora navštívil Slovensko generálny tajomník Trade union advisory commité (TUAC) pri OECD John Evans. Počas svojho pobytu sa stretol s ministrom hospodárstva SR Karolom Česnekom, viceguvernérom NBS Jozefom Mudríkom a najvyššími predstaviteľmi odborovej centrály KOZ. Témou rozhovorov bola ekonomická situácia na Slovensku, privatizácia podnikov a všeobecná politická situácia v SR.

17. decembra - Minister spravodlivosti SR Jozef Liščák podpísal v parížskom sídle OECD Dohovor o boji proti úplatkárstvu zahraničných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

1998

3. apríla - Minister životného prostredia SR Jozef Zlocha vystúpil v Paríži na zasadnutí Výboru OECD pre environmentálnu politiku.

7. apríla - Začalo sa dvojdňové rokovanie ministrov poľnohospodárstva krajín OECD. V úlohe stáleho pozorovateľa sa na schôdzke zúčastnilo aj Slovensko, delegáciu ktorého viedol minister poľnohospodárstva SR Peter Baco.

13.-14. mája - Generálny tajomník OECD Donald Johnston prijal v Paríži delegáciu zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a NBS, ktorú viedol minister financií Miroslav Maxon. Rokovania boli zamerané na otvorené otázky prístupového procesu SR do OECD.

24. júna - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vojtech Tkáč sa zúčastnil na zasadnutí výboru OECD pre zamestnanosť, prácu a sociálne veci - ELSA.

18. júla - Vláda SR schválila zriadenie Národného kontaktného miesta OECD na Slovensku, úlohou ktorého má byť poskytovanie informácií o priamych zahraničných investíciách a zabezpečovanie súčinnosti medzi vládou, podnikateľskými subjektami a odbornými orgánmi v rámci Zásad OECD pre nadnárodné spoločnosti.

14. septembra - Experti OECD vypracovali štúdiu Hospodársky prehľad o Slovensku, ktorú slovenská strana pripomienkovala.

17. decembra - Ministerka financií Brigita Schmögnerová odcestovala do Paríža, kde ju prijali najvyšší predstavitelia OECD. Cieľom návštevy bola obhajoba Ekonomického prehľadu o Slovensku. Členmi delegácie, okrem štátnych tajomníkov ministerstiev hospodárstva a zahraničných vecí boli aj vrchní riaditelia NBS Elena Kohútiková a Tibor Kašiak.

1999

29. januára - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda sa v rámci účasti na výročnom