PSS zaznamenala vlani zvýšený záujem o stavebné sporenie

Diskusia 1  Zdroj:

19. 4. 2013 - Zisk po zdanení vo výške 29,054 milióna eur dosiahla vlani Prvá stavebná sporiteľňa (PSS). V porovnaní s vlaňajškom to predstavuje nárast o necelé 1 %.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Zisk po zdanení vo výške 29,054 milióna eur dosiahla vlani Prvá stavebná sporiteľňa (PSS). V porovnaní s vlaňajškom to predstavuje nárast o necelé 1 %.

PSS zaznamenala v roku 2012 nárast záujmu klientov o stavebné sporenie. Dôkazom toho sú aj auditované výsledky, ktoré tento týždeň schválilo valné zhromaždenie.

V roku 2012 uzatvorila PSS, a. s., so stavebnými sporiteľmi (fyzickými osobami) 162.598 nových zmlúv o stavebnom sporení s celkovým objemom cieľových súm 1,66 milióna eur. Oproti roku 2011 ide o 2-% nárast v počte a 13-% v objeme zmlúv. Priemerná cieľová suma bola vlani vo výške 10.231 eur.

V úverovej oblasti schválila PSS, a. s., vlani fyzickým osobám 2656 stavebných úverov v objeme 22,68 milióna eur a 20.931 medziúverov v objeme 391,24 milióna eur. Priemerná výška stavebného úveru dosiahla 8500 eur a priemerná výška medziúveru predstavovala 18.700 eur.

PSS, a. s., uzatvorila v minulom roku s právnickými osobami (spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a iní správcovia bytových domov) 774 nových zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 53,57 milióna eur. Priemerná cieľová suma predstavovala 69.212 eur.

Vlani schválila PSS, a. s., právnickým osobám 374 stavebných úverov a medziúverov v objeme 42,90 milióna eur. Ide o doteraz najvyšší počet i objem úverov poskytnutých tejto skupine stavebných sporiteľov.

Vklady stavebných sporiteľov v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., predstavovali za minulý rok sumu 404,3 milióna eur. Stav vkladov k ultimu vlaňajška predstavoval 1,99 miliardy eur.