Proti odbytovému fondu pribúdajú kritické hlasy

Pridajte názor  Zdroj:

5. 3. 2013 - Iniciátori hromadnej pripomienky pôsobiaci v Občianskej konzervatívnej strane, Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz INESS, Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika a v Aliancii živnostníkov a slobodných povolaní žiadajú odmietnutie zákona o odbytovom fonde ako celku.

Zo zákonom zriadeného odbytového fondu budú profitovať iba úradníci a firmy, ktoré si dokážu vylobovať podporu z jeho prostriedkov. Takto sa na adresu pripravovanej legislatívy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) vyjadrili iniciátori hromadnej pripomienky pôsobiaci v Občianskej konzervatívnej strane, Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz INESS, Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika a v Aliancii živnostníkov a slobodných povolaní. Ako ďalej vyplýva z hromadnej pripomienky zverejnenej na Portáli právnych predpisov, predstavitelia spomínaných organizácií žiadajú odmietnutie zákona ako celku.

Iniciátori hromadnej pripomienky majú výhrady voči tomu, že zákon o odbytovom fonde zaťažuje podnikateľov v poľnohospodárstve a potravinárstve novou daňou, pričom prínos vyzbieraných prostriedkov pre ekonomiku a občanov je nejasný. Kritizujú tiež prerozdeľovanie prostriedkov získaných povinnými platbami prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie, pretože to podľa nich deformuje podnikateľské prostredie a vytvára priestor pre korupciu a klientelizmus. V prípade, že agrorezort pripomienke nevyhovie, pripomienkujúce subjekty požadujú aspoň zrušenie povinných príspevkov do fondu a posunutie účinnosti zákona na rok 2023. Zároveň chcú docieliť, aby bol fond zriadený na tri roky, pričom by sa jeho existencia predĺžila iba v prípade nesporného pozitívneho prínosu, ktorý by sa každoročne vyhodnocoval.

Zákon o odbytovom fonde, ktorý predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, má za cieľ zvýšiť predaj slovenských potravín prostredníctvom reklamy. Na financovanie tejto formy podpory predaja by mali podnikatelia v agropotravinárskom sektore štvrťročne do fondu odviesť 0,06 % svojich tržieb. Na správu samotného odbytového fondu by malo v prvom roku ísť maximálne 10 % z vyzbieranej čiastky, v ďalších rokoch už najviac 7 %.