ČSOB Asset Management vykázal zisk 45 tis. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

23. 9. 2012 - Správcovská spoločnosť ČSOB Asset Management zaznamenala v prvom polroku tohto roka zisk pred zdanením vo výške 45 tis.

Správcovská spoločnosť ČSOB Asset Management zaznamenala v prvom polroku tohto roka zisk pred zdanením vo výške 45 tis. eur. Za rovnaké obdobie vlaňajška vykázala spoločnosť hrubý zisk v objeme 284 tis. eur. Ako ďalej vyplýva z polročnej správy o hospodárení, výnosy z poplatkov a provízií ČSOB Asset Managementu poklesli medziročne o 36 % na 1,7 mil. eur. O 44 % na 1,044 mil. eur poklesli za prvých šesť mesiacov aj náklady na poplatky a provízie. Čisté výnosy z poplatkov a provízií tak spoločnosť vykázala na úrovni 656 tis. eur.

ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. bola založená v júni 2003 a do Obchodného registra SR bola zapísaná o rok neskôr. Jediným akcionárom spoločnosti je Československá obchodná banka, ktorá do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC.