Mondi SCP má za pomoc 25,38 mil. eur zachovať takmer 800 pracovných miest

Diskusia 5  Zdroj: TASR

28. 8. 2012 - Firma Mondi SCP, a. s., Ružomberok v súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru požiadala 15.

Bratislava 28. augusta (TASR) - Firma Mondi SCP, a. s., Ružomberok v súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru požiadala 15. augusta 2012 Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o investičnú pomoc formou úľavy na dani z príjmu vo výške 25,38 milióna eur.

"Realizáciou investičného zámeru sa nepredpokladá vytvorenie nových pracovných miest, ale zachovanie 383 súčasných pracovných miest, ktoré by v dôsledku zvyšovania efektivity výroby celulózy ako aj papiera boli postupne redukované a do roku 2016 by boli zrušené," konštatuje spoločnosť v návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorým by sa v najbližšom období mala zaoberať vláda SR.

Ministerstvo hospodárstva si však ako podmienku poskytnutia pomoci kladie zachovanie dvojnásobného počtu pracovných miest, ako pôvodne navrhovalo Mondi SCP. "Novému vedeniu MH SR sa podarilo vyrokovať podmienky, podľa ktorých sa spoločnosť zaviazala udržať 766 pracovných miest na obdobie 6 rokov, čo sú rozhodne prísnejšie podmienky pomoci než tie, za akých bola pomoc schvaľovaná predchádzajúcim vedením ministerstva," konštatoval hovorca ministra hospodárstva Stanislav Jurikovič.

Realizácia investičného zámeru vo výške 95 miliónov eur je rozložená na obdobie rokov 2012 až 2015. "Požadovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, cieľom ktorej je podpora rozšírenia existujúcej výrobnej kapacity v existujúcom výrobnom závode," konštatuje v materiáli MH SR.

Jurikovič pripomína, že každý návrh na poskytnutie investičnej pomoci vychádza z hodnotenia konkurenčnej doložky, ktorá komplexne mapuje konkurenciu žiadateľa. "Vytváranie pracovných miest je iba jedným z kritérií, ktoré posudzuje vláda SR pri definitívnom rozhodnutí o pomoci, ďalšími podmienkami sú stabilita spoločnosti, exportná činnosť, plánované daňové odvody, nárast technologického indexu na Slovensku, ale aj dopady na životné prostredie a udržateľnosť zamestnanosti v subdodávateľskej sieti," priblížil Jurikovič. Daňovú úľavu si navyše spoločnosť môže uplatniť iba vtedy, ak vytvorí zisk a odvedie dane do štátneho rozpočtu.

UPOZORNENIE:

Správa je aktualizovaná v nadpise a o vyjadrenia MH SR v 3. a 5. odseku.