D-marka by bola príťažou pre Nemecko

Pridajte názor  
D-marka by bola príťažou pre Nemecko
Zdroj: TASR

29. 7. 2012 - Návrat k nemeckej marke (D-mark) by bol pre krajinu príťažou. Priniesla by veľký pokles exportu a slabý hospodársky rast.

Berlín 29. júla (TASR) - Návrat k nemeckej marke (D-mark) by bol pre krajinu príťažou. Priniesla by veľký pokles exportu a slabý hospodársky rast. Šok z jej zavedenia by prekonal škody spôsobené krízou americkej banky Lehman Brothers. Uvádza to v dnešnom vydaní Welt-online.

Hlavný ekonóm poisťovne Allianz Michael Heise v stati ďalej tvrdí, že ho neprekvapuje, že si mnohí Nemci želajú návrat D-marky. Chápe toto želanie a na prvý pohľad aj on s ním súhlasí. Ale o nákladoch na jej opätovné uvedenie do obehu panujú mnohé ilúzie.

Návrat D-marky je veľmi nepravdepodobným scenárom. Úplne by rozvrátil eurozónu. Izolovaný odchod Nemecka a zachovanie eura je politicky a v dôsledku centrálnej úlohy krajiny v nej ako garanta nereálny.

Už len očakávanie zániku eura by sa aj tak spájalo s vysokými nákladmi, ktoré súvisia s refinancovaním silno zadlžených členov európskej menovej únie.

S veľkou pravdepodobnosťou by sa niektoré krajiny museli vzdať splácania štátnych dlhopisov. A nepochybne dôsledky tohto kroku by boli katastrofálne. Mnohé banky vložili veľkú časť svojich aktív do štátnych dlhopisov. Ak by došlo k rozpadu eurozóny, utrpeli by veľké straty.

Keďže by došlo aj k rastu nesolventnosti podnikov, nepriaznivé dôsledky by sa rýchlo prejavili na celom spektre úverového portfólia. S veľkou pravdepodobnosťou by došlo k celoeurópskej bankovej kríze a kríze dôvery.

Heise uviedol aj ďalšie fakty, ktoré podporujú názor, že je nevyhnutné pozitívne prekonať súčasnú krízu eurozóny. Nikto však nechce vyvolávať paniku tvrdením, že rozpad eurozóny by spôsobil oveľa väčší celosvetový šok než pád americkej veľkobanky Lehman Brothers v septembri 2008.