Vláda Roberta Fica zvýši dane pre lepšie zarábajúcich

Pridajte názor  Zdroj: SITA

27. 4. 2012 - Programové vyhlásenie vlády obsahuje okrem iného aj konštatovanie, že sa zvýši progresivita daňového systému pre nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby.

Vyššie zdanenie nadštandardne zarábajúcich firiem a fyzických osôb, či možné zvýšenie príjmov z majetkových daní. Aj to sú niektoré z opatrení, ktoré chce vláda prijať s cieľom získať zdroje potrebné na konsolidáciu verejných financií. Kabinet Roberta Fica však podľa schváleného programového vyhlásenie odmieta zdaňovanie spotreby ako jediného zdroja zvyšovania príjmov verejného rozpočtu na dosiahnutie cieľa znižovania deficitu. "Dôraz sa bude klásť na dane, ktoré čo najmenej znižujú disponibilné príjmy nízkopríjmových občanov, ekonomickú aktivitu, alebo sú relatívne nízke oproti iným krajinám," spresňuje vláda svoje zameranie v daňovej oblasti.

Konkrétne chce vláda napríklad podľa programového vyhlásenia zvýšiť progresivitu daňového systému pre nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby. Rovnako zváži zvýšenie výberu z majetkových daní, pričom chce zohľadniť najmä faktory ako luxus či ekologická škodlivosť. "Vláda podnikne kroky smerom k rovnomernejšiemu daňovo - odvodovému zaťaženiu kapitálu a práce," uvádza ďalej kabinet. S prihliadnutím na skúsenosti v okolitých štátoch vláda zváži aj zavedenie dane z finančných transakcií.

Kabinet Roberta Fica si za jeden zo svojich cieľov stanovil aj dokončenie reformy daňovej správy prostredníctvom programu UNITAS. Realitou by sa tak malo stať zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov. Rovnako sa však vláda chce sústrediť aj na potláčanie daňových únikov čím "zabezpečí dodatočné rozpočtové zdroje".

Boj proti daňovým podvodom bude zo strany vlády podľa programového vyhlásenia "nekompromisný, koncepčný a systematický". Kabinet si za jeden z cieľov stanovuje aj spracovanie akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Ten by mal obsahovať podrobný harmonogram zavádzania jednotlivých opatrení a stimulácie účasti verejnosti na tomto procese. "Cieľom týchto opatrení bude účinnou legislatívnou podporou, ale aj sériou nástrojov operatívneho charakteru komplexne postihovať daňové podvody, vrátane colných podvodov v oblasti priamych aj nepriamych daní," konštatuje vláda.

Kabinet chce taktiež prijať opatrenia, ktoré majú zabrániť nekalým činnostiam pri zánikoch obchodných spoločností. "Zvýšia zodpovednosť osôb, ktoré sú v čase predchádzajúcom zániku spoločnosti ich štatutárnymi orgánmi. Vláda preskúma možnosti na vytvorenie legislatívnych a inštitucionálnych podmienok pre prepojenie obchodného, daňového a trestného práva," uvádza kabinet. Rovnako chce vláda Roberta Fica posúdiť efektivitu platnej právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku a zanalyzovať možnosť zavedenia nových daňových trestných činov.